Liite:Verbitaivutus/suomi/hahmottaa

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä hahmotan en hahmota minä olen hahmottanut en ole hahmottanut
sinä hahmotat et hahmota sinä olet hahmottanut et ole hahmottanut
hän hahmottaa ei hahmota hän on hahmottanut ei ole hahmottanut
me hahmotamme emme hahmota me olemme hahmottaneet emme ole hahmottaneet
te
Te
hahmotatte
-"-
ette hahmota
-"-
te
Te
olette hahmottaneet
olette hahmottanut
ette ole hahmottaneet
ette ole hahmottanut
he hahmottavat eivät hahmota he ovat hahmottaneet eivät ole hahmottaneet
passiivi hahmotetaan ei hahmoteta passiivi on hahmotettu ei ole hahmotettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä hahmotin en hahmottanut minä olin hahmottanut en ollut hahmottanut
sinä hahmotit et hahmottanut sinä olit hahmottanut et ollut hahmottanut
hän hahmotti ei hahmottanut hän oli hahmottanut ei ollut hahmottanut
me hahmotimme emme hahmottaneet me olimme hahmottaneet emme olleet hahmottaneet
te
Te
hahmotitte
-"-
ette hahmottaneet
ette hahmottanut
te
Te
olitte hahmottaneet
olitte hahmottanut
ette olleet hahmottaneet
ette olleet hahmottanut
he hahmottivat eivät hahmottaneet he olivat hahmottaneet eivät olleet hahmottaneet
passiivi hahmotettiin ei hahmotettu passiivi oli hahmotettu ei ollut hahmotettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä hahmottaisin en hahmottaisi minä olisin hahmottanut en olisi hahmottanut
sinä hahmottaisit et hahmottaisi sinä olisit hahmottanut et olisi hahmottanut
hän hahmottaisi ei hahmottaisi hän olisi hahmottanut ei olisi hahmottanut
me hahmottaisimme emme hahmottaisi me olisimme hahmottaneet emme olisi hahmottaneet
te
Te
hahmottaisitte
-"-
ette hahmottaisi
-"-
te
Te
olisitte hahmottaneet
olisitte hahmottanut
ette olisi hahmottaneet
ette olisi hahmottanut
he hahmottaisivat eivät hahmottaisi he olisivat hahmottaneet eivät olisi hahmottaneet
passiivi hahmotettaisiin ei hahmotettaisi passiivi olisi hahmotettu ei olisi hahmotettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä hahmottanen en hahmottane minä lienen hahmottanut en liene hahmottanut
sinä hahmottanet et hahmottane sinä lienet hahmottanut et liene hahmottanut
hän hahmottanee ei hahmottane hän lienee hahmottanut ei liene hahmottanut
me hahmottanemme emme hahmottane me lienemme hahmottaneet emme liene hahmottaneet
te
Te
hahmottanette
-"-
ette hahmottane
-"-
te
Te
lienette hahmottaneet
lienette hahmottanut
ette liene hahmottaneet
ette liene hahmottanut
he hahmottanevat eivät hahmottane he lienevät hahmottaneet eivät liene hahmottaneet
passiivi hahmotettaneen ei hahmotettane passiivi lienee hahmotettu ei liene hahmotettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä hahmota älä hahmota sinä
hän hahmottakoon älköön hahmottako hän olkoon hahmottanut älköön olko hahmottanut
me hahmottakaamme älkäämme hahmottako me
te
Te
hahmottakaa
-"-
älkää hahmottako
-"-
te
Te
he hahmottakoot älkööt hahmottako he olkoot hahmottaneet älkööt olko hahmottaneet
passiivi hahmotettakoon älköön hahmotettako passiivi olkoon hahmotettu älköön olko hahmotettu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. hahmottaa preesens hahmottava hahmotettava
pitkä 1. hahmottaakseen1 perfekti hahmottanut hahmotettu
2. inessiivi hahmottaessa2 hahmotettaessa agentti hahmottama4
instruktiivi hahmottaen kielteinen agentti hahmottamaton
3. inessiivi hahmottamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi hahmottamasta
illatiivi hahmottamaan
adessiivi hahmottamalla
abessiivi hahmottamatta
instruktiivi hahmottaman hahmotettaman
4. nominatiivi hahmottaminen
partitiivi hahmottamista
5 hahmottamaisillaan3