Liite:Verbitaivutus/suomi/heikentää

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo heikennä-
vahva vokaalivartalo heikentä-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä heikennän en heikennä minä olen heikentänyt en ole heikentänyt
sinä heikennät et heikennä sinä olet heikentänyt et ole heikentänyt
hän heikentää ei heikennä hän on heikentänyt ei ole heikentänyt
me heikennämme emme heikennä me olemme heikentäneet emme ole heikentäneet
te
Te
heikennätte
-"-
ette heikennä
-"-
te
Te
olette heikentäneet
olette heikentänyt
ette ole heikentäneet
ette ole heikentänyt
he heikentävät eivät heikennä he ovat heikentäneet eivät ole heikentäneet
passiivi heikennetään ei heikennetä passiivi on heikennetty ei ole heikennetty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä heikensin en heikentänyt minä olin heikentänyt en ollut heikentänyt
sinä heikensit et heikentänyt sinä olit heikentänyt et ollut heikentänyt
hän heikensi ei heikentänyt hän oli heikentänyt ei ollut heikentänyt
me heikensimme emme heikentäneet me olimme heikentäneet emme olleet heikentäneet
te
Te
heikensitte
-"-
ette heikentäneet
ette heikentänyt
te
Te
olitte heikentäneet
olitte heikentänyt
ette olleet heikentäneet
ette olleet heikentänyt
he heikensivät eivät heikentäneet he olivat heikentäneet eivät olleet heikentäneet
passiivi heikennettiin ei heikennetty passiivi oli heikennetty ei ollut heikennetty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä heikentäisin en heikentäisi minä olisin heikentänyt en olisi heikentänyt
sinä heikentäisit et heikentäisi sinä olisit heikentänyt et olisi heikentänyt
hän heikentäisi ei heikentäisi hän olisi heikentänyt ei olisi heikentänyt
me heikentäisimme emme heikentäisi me olisimme heikentäneet emme olisi heikentäneet
te
Te
heikentäisitte
-"-
ette heikentäisi
-"-
te
Te
olisitte heikentäneet
olisitte heikentänyt
ette olisi heikentäneet
ette olisi heikentänyt
he heikentäisivät eivät heikentäisi he olisivat heikentäneet eivät olisi heikentäneet
passiivi heikennettäisiin ei heikennettäisi passiivi olisi heikennetty ei olisi heikennetty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä heikentänen en heikentäne minä lienen heikentänyt en liene heikentänyt
sinä heikentänet et heikentäne sinä lienet heikentänyt et liene heikentänyt
hän heikentänee ei heikentäne hän lienee heikentänyt ei liene heikentänyt
me heikentänemme emme heikentäne me lienemme heikentäneet emme liene heikentäneet
te
Te
heikentänette
-"-
ette heikentäne
-"-
te
Te
lienette heikentäneet
lienette heikentänyt
ette liene heikentäneet
ette liene heikentänyt
he heikentänevät eivät heikentäne he lienevät heikentäneet eivät liene heikentäneet
passiivi heikennettäneen ei heikennettäne passiivi lienee heikennetty ei liene heikennetty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä heikennä älä heikennä sinä
hän heikentäköön älköön heikentäkö hän olkoon heikentänyt älköön olko heikentänyt
me heikentäkäämme älkäämme heikentäkö me
te
Te
heikentäkää
-"-
älkää heikentäkö
-"-
te
Te
he heikentäkööt älkööt heikentäkö he olkoot heikentäneet älkööt olko heikentäneet
passiivi heikennettäköön älköön heikennettäkö passiivi olkoon heikennetty älköön olko heikennetty

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. heikentää preesens heikentävä heikennettävä
pitkä 1. heikentääkseen1 perfekti heikentänyt heikennetty
2. inessiivi heikentäessä2 heikennettäessä agentti heikentämä4
instruktiivi heikentäen kielteinen agentti heikentämätön
3. inessiivi heikentämässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi heikentämästä
illatiivi heikentämään
adessiivi heikentämällä
abessiivi heikentämättä
instruktiivi heikentämän heikennettämän
4. heikentäminen
5 heikentämäisillään3