Liite:Verbitaivutus/suomi/huoltaa

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo huolla-
vahva vokaalivartalo huolta-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä huollan en huolla minä olen huoltanut en ole huoltanut
sinä huollat et huolla sinä olet huoltanut et ole huoltanut
hän huoltaa ei huolla hän on huoltanut ei ole huoltanut
me huollamme emme huolla me olemme huoltaneet emme ole huoltaneet
te
Te
huollatte
-"-
ette huolla
-"-
te
Te
olette huoltaneet
olette huoltanut
ette ole huoltaneet
ette ole huoltanut
he huoltavat eivät huolla he ovat huoltaneet eivät ole huoltaneet
passiivi huolletaan ei huolleta passiivi on huollettu ei ole huollettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä huolsin en huoltanut minä olin huoltanut en ollut huoltanut
sinä huolsit et huoltanut sinä olit huoltanut et ollut huoltanut
hän huolsi ei huoltanut hän oli huoltanut ei ollut huoltanut
me huolsimme emme huoltaneet me olimme huoltaneet emme olleet huoltaneet
te
Te
huolsitte
-"-
ette huoltaneet
ette huoltanut
te
Te
olitte huoltaneet
olitte huoltanut
ette olleet huoltaneet
ette olleet huoltanut
he huolsivat eivät huoltaneet he olivat huoltaneet eivät olleet huoltaneet
passiivi huollettiin ei huollettu passiivi oli huollettu ei ollut huollettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä huoltaisin en huoltaisi minä olisin huoltanut en olisi huoltanut
sinä huoltaisit et huoltaisi sinä olisit huoltanut et olisi huoltanut
hän huoltaisi ei huoltaisi hän olisi huoltanut ei olisi huoltanut
me huoltaisimme emme huoltaisi me olisimme huoltaneet emme olisi huoltaneet
te
Te
huoltaisitte
-"-
ette huoltaisi
-"-
te
Te
olisitte huoltaneet
olisitte huoltanut
ette olisi huoltaneet
ette olisi huoltanut
he huoltaisivat eivät huoltaisi he olisivat huoltaneet eivät olisi huoltaneet
passiivi huollettaisiin ei huollettaisi passiivi olisi huollettu ei olisi huollettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä huoltanen en huoltane minä lienen huoltanut en liene huoltanut
sinä huoltanet et huoltane sinä lienet huoltanut et liene huoltanut
hän huoltanee ei huoltane hän lienee huoltanut ei liene huoltanut
me huoltanemme emme huoltane me lienemme huoltaneet emme liene huoltaneet
te
Te
huoltanette
-"-
ette huoltane
-"-
te
Te
lienette huoltaneet
lienette huoltanut
ette liene huoltaneet
ette liene huoltanut
he huoltanevat eivät huoltane he lienevät huoltaneet eivät liene huoltaneet
passiivi huollettaneen ei huollettane passiivi lienee huollettu ei liene huollettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä huolla älä huolla sinä
hän huoltakoon älköön huoltako hän olkoon huoltanut älköön olko huoltanut
me huoltakaamme älkäämme huoltako me
te
Te
huoltakaa
-"-
älkää huoltako
-"-
te
Te
he huoltakoot älkööt huoltako he olkoot huoltaneet älkööt olko huoltaneet
passiivi huollettakoon älköön huollettako passiivi olkoon huollettu älköön olko huollettu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. huoltaa preesens huoltava huollettava
pitkä 1. huoltaakseen1 perfekti huoltanut huollettu
2. inessiivi huoltaessa2 huollettaessa agentti huoltama4
instruktiivi huoltaen kielteinen agentti huoltamaton
3. inessiivi huoltamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi huoltamasta
illatiivi huoltamaan
adessiivi huoltamalla
abessiivi huoltamatta
instruktiivi huoltaman huollettaman
4. huoltaminen
5 huoltamaisillaan3