Liite:Verbitaivutus/suomi/hyvästellä

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä hyvästelen en hyvästele minä olen hyvästellyt en ole hyvästellyt
sinä hyvästelet et hyvästele sinä olet hyvästellyt et ole hyvästellyt
hän hyvästelee ei hyvästele hän on hyvästellyt ei ole hyvästellyt
me hyvästelemme emme hyvästele me olemme hyvästelleet emme ole hyvästelleet
te
Te
hyvästelette
-"-
ette hyvästele
-"-
te
Te
olette hyvästelleet
olette hyvästellyt
ette ole hyvästelleet
ette ole hyvästellyt
he hyvästelevät eivät hyvästele he ovat hyvästelleet eivät ole hyvästelleet
passiivi hyvästellään ei hyvästellä passiivi on hyvästelty ei ole hyvästelty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä hyvästelin en hyvästellyt minä olin hyvästellyt en ollut hyvästellyt
sinä hyvästelit et hyvästellyt sinä olit hyvästellyt et ollut hyvästellyt
hän hyvästeli ei hyvästellyt hän oli hyvästellyt ei ollut hyvästellyt
me hyvästelimme emme hyvästelleet me olimme hyvästelleet emme olleet hyvästelleet
te
Te
hyvästelitte
-"-
ette hyvästelleet
ette hyvästellyt
te
Te
olitte hyvästelleet
olitte hyvästellyt
ette olleet hyvästelleet
ette olleet hyvästellyt
he hyvästelivät eivät hyvästelleet he olivat hyvästelleet eivät olleet hyvästelleet
passiivi hyvästeltiin ei hyvästelty passiivi oli hyvästelty ei ollut hyvästelty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä hyvästelisin en hyvästelisi minä olisin hyvästellyt en olisi hyvästellyt
sinä hyvästelisit et hyvästelisi sinä olisit hyvästellyt et olisi hyvästellyt
hän hyvästelisi ei hyvästelisi hän olisi hyvästellyt ei olisi hyvästellyt
me hyvästelisimme emme hyvästelisi me olisimme hyvästelleet emme olisi hyvästelleet
te
Te
hyvästelisitte
-"-
ette hyvästelisi
-"-
te
Te
olisitte hyvästelleet
olisitte hyvästellyt
ette olisi hyvästelleet
ette olisi hyvästellyt
he hyvästelisivät eivät hyvästelisi he olisivat hyvästelleet eivät olisi hyvästelleet
passiivi hyvästeltäisiin ei hyvästeltäisi passiivi olisi hyvästelty ei olisi hyvästelty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä hyvästellen en hyvästelle minä lienen hyvästellyt en liene hyvästellyt
sinä hyvästellet et hyvästelle sinä lienet hyvästellyt et liene hyvästellyt
hän hyvästellee ei hyvästelle hän lienee hyvästellyt ei liene hyvästellyt
me hyvästellemme emme hyvästelle me lienemme hyvästelleet emme liene hyvästelleet
te
Te
hyvästellette
-"-
ette hyvästelle
-"-
te
Te
lienette hyvästelleet
lienette hyvästellyt
ette liene hyvästelleet
ette liene hyvästellyt
he hyvästellevät eivät hyvästelle he lienevät hyvästelleet eivät liene hyvästelleet
passiivi hyvästeltäneen ei hyvästeltäne passiivi lienee hyvästelty ei liene hyvästelty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä hyvästele älä hyvästele sinä
hän hyvästelköön älköön hyvästelkö hän olkoon hyvästellyt älköön olko hyvästellyt
me hyvästelkäämme älkäämme hyvästelkö me
te
Te
hyvästelkää
-"-
älkää hyvästelkö
-"-
te
Te
he hyvästelkööt älkööt hyvästelkö he olkoot hyvästelleet älkööt olko hyvästelleet
passiivi hyvästeltäköön älköön hyvästeltäkö passiivi olkoon hyvästelty älköön olko hyvästelty

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. hyvästellä preesens hyvästelevä hyvästeltävä
pitkä 1. hyvästelläkseen1 perfekti hyvästellyt hyvästelty
2. inessiivi hyvästellessä2 hyvästeltäessä agentti hyvästelemä4
instruktiivi hyvästellen kielteinen agentti hyvästelemätön
3. inessiivi hyvästelemässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. minun rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi hyvästelemästä
illatiivi hyvästelemään
adessiivi hyvästelemällä
abessiivi hyvästelemättä
instruktiivi hyvästelemän hyvästeltämän
4. nominatiivi hyvästeleminen
partitiivi hyvästelemistä
5 hyvästelemäisillään3