Liite:Verbitaivutus/suomi/innostaa

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä innostan en innosta minä olen innostanut en ole innostanut
sinä innostat et innosta sinä olet innostanut et ole innostanut
hän innostaa ei innosta hän on innostanut ei ole innostanut
me innostamme emme innosta me olemme innostaneet emme ole innostaneet
te
Te
innostatte
-"-
ette innosta
-"-
te
Te
olette innostaneet
olette innostanut
ette ole innostaneet
ette ole innostanut
he innostavat eivät innosta he ovat innostaneet eivät ole innostaneet
passiivi innostetaan ei innosteta passiivi on innostettu ei ole innostettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä innostin en innostanut minä olin innostanut en ollut innostanut
sinä innostit et innostanut sinä olit innostanut et ollut innostanut
hän innosti ei innostanut hän oli innostanut ei ollut innostanut
me innostimme emme innostaneet me olimme innostaneet emme olleet innostaneet
te
Te
innostitte
-"-
ette innostaneet
ette innostanut
te
Te
olitte innostaneet
olitte innostanut
ette olleet innostaneet
ette olleet innostanut
he innostivat eivät innostaneet he olivat innostaneet eivät olleet innostaneet
passiivi innostettiin ei innostettu passiivi oli innostettu ei ollut innostettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä innostaisin en innostaisi minä olisin innostanut en olisi innostanut
sinä innostaisit et innostaisi sinä olisit innostanut et olisi innostanut
hän innostaisi ei innostaisi hän olisi innostanut ei olisi innostanut
me innostaisimme emme innostaisi me olisimme innostaneet emme olisi innostaneet
te
Te
innostaisitte
-"-
ette innostaisi
-"-
te
Te
olisitte innostaneet
olisitte innostanut
ette olisi innostaneet
ette olisi innostanut
he innostaisivat eivät innostaisi he olisivat innostaneet eivät olisi innostaneet
passiivi innostettaisiin ei innostettaisi passiivi olisi innostettu ei olisi innostettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä innostanen en innostane minä lienen innostanut en liene innostanut
sinä innostanet et innostane sinä lienet innostanut et liene innostanut
hän innostanee ei innostane hän lienee innostanut ei liene innostanut
me innostanemme emme innostane me lienemme innostaneet emme liene innostaneet
te
Te
innostanette
-"-
ette innostane
-"-
te
Te
lienette innostaneet
lienette innostanut
ette liene innostaneet
ette liene innostanut
he innostanevat eivät innostane he lienevät innostaneet eivät liene innostaneet
passiivi innostettaneen ei innostettane passiivi lienee innostettu ei liene innostettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä innosta älä innosta sinä
hän innostakoon älköön innostako hän olkoon innostanut älköön olko innostanut
me innostakaamme älkäämme innostako me
te
Te
innostakaa
-"-
älkää innostako
-"-
te
Te
he innostakoot älkööt innostako he olkoot innostaneet älkööt olko innostaneet
passiivi innostettakoon älköön innostettako passiivi olkoon innostettu älköön olko innostettu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. innostaa preesens innostava innostettava
pitkä 1. innostaakseen1 perfekti innostanut innostettu
2. inessiivi innostaessa2 innostettaessa agentti innostama4
instruktiivi innostaen kielteinen agentti innostamaton
3. inessiivi innostamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi innostamasta
illatiivi innostamaan
adessiivi innostamalla
abessiivi innostamatta
instruktiivi innostaman innostettaman
4. nominatiivi innostaminen
partitiivi innostamista
5 innostamaisillaan3