Liite:Verbitaivutus/suomi/jouduttaa

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä joudutan en jouduta minä olen jouduttanut en ole jouduttanut
sinä joudutat et jouduta sinä olet jouduttanut et ole jouduttanut
hän jouduttaa ei jouduta hän on jouduttanut ei ole jouduttanut
me joudutamme emme jouduta me olemme jouduttaneet emme ole jouduttaneet
te
Te
joudutatte
-"-
ette jouduta
-"-
te
Te
olette jouduttaneet
olette jouduttanut
ette ole jouduttaneet
ette ole jouduttanut
he jouduttavat eivät jouduta he ovat jouduttaneet eivät ole jouduttaneet
passiivi joudutetaan ei jouduteta passiivi on joudutettu ei ole joudutettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä joudutin en jouduttanut minä olin jouduttanut en ollut jouduttanut
sinä joudutit et jouduttanut sinä olit jouduttanut et ollut jouduttanut
hän joudutti ei jouduttanut hän oli jouduttanut ei ollut jouduttanut
me joudutimme emme jouduttaneet me olimme jouduttaneet emme olleet jouduttaneet
te
Te
joudutitte
-"-
ette jouduttaneet
ette jouduttanut
te
Te
olitte jouduttaneet
olitte jouduttanut
ette olleet jouduttaneet
ette olleet jouduttanut
he jouduttivat eivät jouduttaneet he olivat jouduttaneet eivät olleet jouduttaneet
passiivi joudutettiin ei joudutettu passiivi oli joudutettu ei ollut joudutettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä jouduttaisin en jouduttaisi minä olisin jouduttanut en olisi jouduttanut
sinä jouduttaisit et jouduttaisi sinä olisit jouduttanut et olisi jouduttanut
hän jouduttaisi ei jouduttaisi hän olisi jouduttanut ei olisi jouduttanut
me jouduttaisimme emme jouduttaisi me olisimme jouduttaneet emme olisi jouduttaneet
te
Te
jouduttaisitte
-"-
ette jouduttaisi
-"-
te
Te
olisitte jouduttaneet
olisitte jouduttanut
ette olisi jouduttaneet
ette olisi jouduttanut
he jouduttaisivat eivät jouduttaisi he olisivat jouduttaneet eivät olisi jouduttaneet
passiivi joudutettaisiin ei joudutettaisi passiivi olisi joudutettu ei olisi joudutettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä jouduttanen en jouduttane minä lienen jouduttanut en liene jouduttanut
sinä jouduttanet et jouduttane sinä lienet jouduttanut et liene jouduttanut
hän jouduttanee ei jouduttane hän lienee jouduttanut ei liene jouduttanut
me jouduttanemme emme jouduttane me lienemme jouduttaneet emme liene jouduttaneet
te
Te
jouduttanette
-"-
ette jouduttane
-"-
te
Te
lienette jouduttaneet
lienette jouduttanut
ette liene jouduttaneet
ette liene jouduttanut
he jouduttanevat eivät jouduttane he lienevät jouduttaneet eivät liene jouduttaneet
passiivi joudutettaneen ei joudutettane passiivi lienee joudutettu ei liene joudutettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä jouduta älä jouduta sinä
hän jouduttakoon älköön jouduttako hän olkoon jouduttanut älköön olko jouduttanut
me jouduttakaamme älkäämme jouduttako me
te
Te
jouduttakaa
-"-
älkää jouduttako
-"-
te
Te
he jouduttakoot älkööt jouduttako he olkoot jouduttaneet älkööt olko jouduttaneet
passiivi joudutettakoon älköön joudutettako passiivi olkoon joudutettu älköön olko joudutettu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. jouduttaa preesens jouduttava joudutettava
pitkä 1. jouduttaakseen1 perfekti jouduttanut joudutettu
2. inessiivi jouduttaessa2 joudutettaessa agentti jouduttama4
instruktiivi jouduttaen kielteinen agentti jouduttamaton
3. inessiivi jouduttamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi jouduttamasta
illatiivi jouduttamaan
adessiivi jouduttamalla
abessiivi jouduttamatta
instruktiivi jouduttaman joudutettaman
4. nominatiivi jouduttaminen
partitiivi jouduttamista
5 jouduttamaisillaan3