Liite:Verbitaivutus/suomi/julkaista

Vartalot
vokaalivartalo julkaise-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo julkais-

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä julkaisen en julkaise minä olen julkaissut en ole julkaissut
sinä julkaiset et julkaise sinä olet julkaissut et ole julkaissut
hän julkaisee ei julkaise hän on julkaissut ei ole julkaissut
me julkaisemme emme julkaise me olemme julkaisseet emme ole julkaisseet
te
Te
julkaisette
-"-
ette julkaise
-"-
te
Te
olette julkaisseet
olette julkaissut
ette ole julkaisseet
ette ole julkaissut
he julkaisevat eivät julkaise he ovat julkaisseet eivät ole julkaisseet
passiivi julkaistaan ei julkaista passiivi on julkaistu ei ole julkaistu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä julkaisin en julkaissut minä olin julkaissut en ollut julkaissut
sinä julkaisit et julkaissut sinä olit julkaissut et ollut julkaissut
hän julkaisi ei julkaissut hän oli julkaissut ei ollut julkaissut
me julkaisimme emme julkaisseet me olimme julkaisseet emme olleet julkaisseet
te
Te
julkaisitte
-"-
ette julkaisseet
ette julkaissut
te
Te
olitte julkaisseet
olitte julkaissut
ette olleet julkaisseet
ette olleet julkaissut
he julkaisivat eivät julkaisseet he olivat julkaisseet eivät olleet julkaisseet
passiivi julkaistiin ei julkaistu passiivi oli julkaistu ei ollut julkaistu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä julkaisisin en julkaisisi minä olisin julkaissut en olisi julkaissut
sinä julkaisisit et julkaisisi sinä olisit julkaissut et olisi julkaissut
hän julkaisisi ei julkaisisi hän olisi julkaissut ei olisi julkaissut
me julkaisisimme emme julkaisisi me olisimme julkaisseet emme olisi julkaisseet
te
Te
julkaisisitte
-"-
ette julkaisisi
-"-
te
Te
olisitte julkaisseet
olisitte julkaissut
ette olisi julkaisseet
ette olisi julkaissut
he julkaisisivat eivät julkaisisi he olisivat julkaisseet eivät olisi julkaisseet
passiivi julkaistaisiin ei julkaistaisi passiivi olisi julkaistu ei olisi julkaistu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä julkaissen en julkaisse minä lienen julkaissut en liene julkaissut
sinä julkaisset et julkaisse sinä lienet julkaissut et liene julkaissut
hän julkaissee ei julkaisse hän lienee julkaissut ei liene julkaissut
me julkaissemme emme julkaisse me lienemme julkaisseet emme liene julkaisseet
te
Te
julkaissette
-"-
ette julkaisse
-"-
te
Te
lienette julkaisseet
lienette julkaissut
ette liene julkaisseet
ette liene julkaissut
he julkaissevat eivät julkaisse he lienevät julkaisseet eivät liene julkaisseet
passiivi julkaistaneen ei julkaistane passiivi lienee julkaistu ei liene julkaistu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä julkaise älä julkaise sinä
hän julkaiskoon älköön julkaisko hän olkoon julkaissut älköön olko julkaissut
me julkaiskaamme älkäämme julkaisko me
te
Te
julkaiskaa
-"-
älkää julkaisko
-"-
te
Te
he julkaiskoot älkööt julkaisko he olkoot julkaisseet älkööt olko julkaisseet
passiivi julkaistakoon älköön julkaistako passiivi olkoon julkaistu älköön olko julkaistu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. julkaista preesens julkaiseva julkaistava
pitkä 1. julkaistakseen1 perfekti julkaissut julkaistu
2. inessiivi julkaistessa2 julkaistaessa agentti julkaisema4
instruktiivi julkaisten kielteinen agentti julkaisematon
3. inessiivi julkaisemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi julkaisemasta
illatiivi julkaisemaan
adessiivi julkaisemalla
abessiivi julkaisematta
instruktiivi julkaiseman julkaistaman
4. julkaiseminen
5 julkaisemaisillaan3