Liite:Verbitaivutus/suomi/kääntää

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä käännän en käännä minä olen kääntänyt en ole kääntänyt
sinä käännät et käännä sinä olet kääntänyt et ole kääntänyt
hän kääntää ei käännä hän on kääntänyt ei ole kääntänyt
me käännämme emme käännä me olemme kääntäneet emme ole kääntäneet
te
Te
käännätte
-"-
ette käännä
-"-
te
Te
olette kääntäneet
olette kääntänyt
ette ole kääntäneet
ette ole kääntänyt
he kääntävät eivät käännä he ovat kääntäneet eivät ole kääntäneet
passiivi käännetään ei käännetä passiivi on käännetty ei ole käännetty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä käänsin en kääntänyt minä olin kääntänyt en ollut kääntänyt
sinä käänsit et kääntänyt sinä olit kääntänyt et ollut kääntänyt
hän käänsi ei kääntänyt hän oli kääntänyt ei ollut kääntänyt
me käänsimme emme kääntäneet me olimme kääntäneet emme olleet kääntäneet
te
Te
käänsitte
-"-
ette kääntäneet
ette kääntänyt
te
Te
olitte kääntäneet
olitte kääntänyt
ette olleet kääntäneet
ette olleet kääntänyt
he käänsivät eivät kääntäneet he olivat kääntäneet eivät olleet kääntäneet
passiivi käännettiin ei käännetty passiivi oli käännetty ei ollut käännetty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kääntäisin en kääntäisi minä olisin kääntänyt en olisi kääntänyt
sinä kääntäisit et kääntäisi sinä olisit kääntänyt et olisi kääntänyt
hän kääntäisi ei kääntäisi hän olisi kääntänyt ei olisi kääntänyt
me kääntäisimme emme kääntäisi me olisimme kääntäneet emme olisi kääntäneet
te
Te
kääntäisitte
-"-
ette kääntäisi
-"-
te
Te
olisitte kääntäneet
olisitte kääntänyt
ette olisi kääntäneet
ette olisi kääntänyt
he kääntäisivät eivät kääntäisi he olisivat kääntäneet eivät olisi kääntäneet
passiivi käännettäisiin ei käännettäisi passiivi olisi käännetty ei olisi käännetty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kääntänen en kääntäne minä lienen kääntänyt en liene kääntänyt
sinä kääntänet et kääntäne sinä lienet kääntänyt et liene kääntänyt
hän kääntänee ei kääntäne hän lienee kääntänyt ei liene kääntänyt
me kääntänemme emme kääntäne me lienemme kääntäneet emme liene kääntäneet
te
Te
kääntänette
-"-
ette kääntäne
-"-
te
Te
lienette kääntäneet
lienette kääntänyt
ette liene kääntäneet
ette liene kääntänyt
he kääntänevät eivät kääntäne he lienevät kääntäneet eivät liene kääntäneet
passiivi käännettäneen ei käännettäne passiivi lienee käännetty ei liene käännetty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä käännä älä käännä sinä
hän kääntäköön älköön kääntäkö hän olkoon kääntänyt älköön olko kääntänyt
me kääntäkäämme älkäämme kääntäkö me
te
Te
kääntäkää
-"-
älkää kääntäkö
-"-
te
Te
he kääntäkööt älkööt kääntäkö he olkoot kääntäneet älkööt olko kääntäneet
passiivi käännettäköön älköön käännettäkö passiivi olkoon käännetty älköön olko käännetty

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kääntää preesens kääntävä käännettävä
pitkä 1. kääntääkseen1 perfekti kääntänyt käännetty
2. inessiivi kääntäessä2 käännettäessä agentti kääntämä4
instruktiivi kääntäen kielteinen agentti kääntämätön
3. inessiivi kääntämässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kääntämästä
illatiivi kääntämään
adessiivi kääntämällä
abessiivi kääntämättä
instruktiivi kääntämän käännettämän
4. nominatiivi kääntäminen
partitiivi kääntämistä
5 kääntämäisillään3