Liite:Verbitaivutus/suomi/käsitellä

Vartalot
vokaalivartalo käsittele-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo käsitel-

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä käsittelen en käsittele minä olen käsitellyt en ole käsitellyt
sinä käsittelet et käsittele sinä olet käsitellyt et ole käsitellyt
hän käsittelee ei käsittele hän on käsitellyt ei ole käsitellyt
me käsittelemme emme käsittele me olemme käsitelleet emme ole käsitelleet
te
Te
käsittelette
-"-
ette käsittele
-"-
te
Te
olette käsitelleet
olette käsitellyt
ette ole käsitelleet
ette ole käsitellyt
he käsittelevät eivät käsittele he ovat käsitelleet eivät ole käsitelleet
passiivi käsitellään ei käsitellä passiivi on käsitelty ei ole käsitelty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä käsittelin en käsitellyt minä olin käsitellyt en ollut käsitellyt
sinä käsittelit et käsitellyt sinä olit käsitellyt et ollut käsitellyt
hän käsitteli ei käsitellyt hän oli käsitellyt ei ollut käsitellyt
me käsittelimme emme käsitelleet me olimme käsitelleet emme olleet käsitelleet
te
Te
käsittelitte
-"-
ette käsitelleet
ette käsitellyt
te
Te
olitte käsitelleet
olitte käsitellyt
ette olleet käsitelleet
ette olleet käsitellyt
he käsittelivät eivät käsitelleet he olivat käsitelleet eivät olleet käsitelleet
passiivi käsiteltiin ei käsitelty passiivi oli käsitelty ei ollut käsitelty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä käsittelisin en käsittelisi minä olisin käsitellyt en olisi käsitellyt
sinä käsittelisit et käsittelisi sinä olisit käsitellyt et olisi käsitellyt
hän käsittelisi ei käsittelisi hän olisi käsitellyt ei olisi käsitellyt
me käsittelisimme emme käsittelisi me olisimme käsitelleet emme olisi käsitelleet
te
Te
käsittelisitte
-"-
ette käsittelisi
-"-
te
Te
olisitte käsitelleet
olisitte käsitellyt
ette olisi käsitelleet
ette olisi käsitellyt
he käsittelisivät eivät käsittelisi he olisivat käsitelleet eivät olisi käsitelleet
passiivi käsiteltäisiin ei käsiteltäisi passiivi olisi käsitelty ei olisi käsitelty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä käsitellen en käsitelle minä lienen käsitellyt en liene käsitellyt
sinä käsitellet et käsitelle sinä lienet käsitellyt et liene käsitellyt
hän käsitellee ei käsitelle hän lienee käsitellyt ei liene käsitellyt
me käsitellemme emme käsitelle me lienemme käsitelleet emme liene käsitelleet
te
Te
käsitellette
-"-
ette käsitelle
-"-
te
Te
lienette käsitelleet
lienette käsitellyt
ette liene käsitelleet
ette liene käsitellyt
he käsitellevät eivät käsitelle he lienevät käsitelleet eivät liene käsitelleet
passiivi käsiteltäneen ei käsiteltäne passiivi lienee käsitelty ei liene käsitelty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä käsittele älä käsittele sinä
hän käsitelköön älköön käsitelkö hän olkoon käsitellyt älköön olko käsitellyt
me käsitelkäämme älkäämme käsitelkö me
te
Te
käsitelkää
-"-
älkää käsitelkö
-"-
te
Te
he käsitelkööt älkööt käsitelkö he olkoot käsitelleet älkööt olko käsitelleet
passiivi käsiteltäköön älköön käsiteltäkö passiivi olkoon käsitelty älköön olko käsitelty

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. käsitellä preesens käsittelevä käsiteltävä
pitkä 1. käsitelläkseen1 perfekti käsitellyt käsitelty
2. inessiivi käsitellessä2 käsiteltäessä agentti käsittelemä4
instruktiivi käsitellen kielteinen agentti käsittelemätön
3. inessiivi käsittelemässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. isoisän rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi käsittelemästä
illatiivi käsittelemään
adessiivi käsittelemällä
abessiivi käsittelemättä
instruktiivi käsittelemän käsiteltämän
4. käsitteleminen
5 käsittelemäisillään3