Liite:Verbitaivutus/suomi/karitsoida

Vartalot
vokaalivartalo karitsoi-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä karitsoin en karitsoi minä olen karitsoinut en ole karitsoinut
sinä karitsoit et karitsoi sinä olet karitsoinut et ole karitsoinut
hän karitsoi ei karitsoi hän on karitsoinut ei ole karitsoinut
me karitsoimme emme karitsoi me olemme karitsoineet emme ole karitsoineet
te
Te
karitsoitte
-"-
ette karitsoi
-"-
te
Te
olette karitsoineet
olette karitsoinut
ette ole karitsoineet
ette ole karitsoinut
he karitsoivat eivät karitsoi he ovat karitsoineet eivät ole karitsoineet
passiivi karitsoidaan ei karitsoida passiivi on karitsoitu ei ole karitsoitu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä karitsoin en karitsoinut minä olin karitsoinut en ollut karitsoinut
sinä karitsoit et karitsoinut sinä olit karitsoinut et ollut karitsoinut
hän karitsoi ei karitsoinut hän oli karitsoinut ei ollut karitsoinut
me karitsoimme emme karitsoineet me olimme karitsoineet emme olleet karitsoineet
te
Te
karitsoitte
-"-
ette karitsoineet
ette karitsoinut
te
Te
olitte karitsoineet
olitte karitsoinut
ette olleet karitsoineet
ette olleet karitsoinut
he karitsoivat eivät karitsoineet he olivat karitsoineet eivät olleet karitsoineet
passiivi karitsoitiin ei karitsoitu passiivi oli karitsoitu ei ollut karitsoitu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä karitsoisin en karitsoisi minä olisin karitsoinut en olisi karitsoinut
sinä karitsoisit et karitsoisi sinä olisit karitsoinut et olisi karitsoinut
hän karitsoisi ei karitsoisi hän olisi karitsoinut ei olisi karitsoinut
me karitsoisimme emme karitsoisi me olisimme karitsoineet emme olisi karitsoineet
te
Te
karitsoisitte
-"-
ette karitsoisi
-"-
te
Te
olisitte karitsoineet
olisitte karitsoinut
ette olisi karitsoineet
ette olisi karitsoinut
he karitsoisivat eivät karitsoisi he olisivat karitsoineet eivät olisi karitsoineet
passiivi karitsoitaisiin ei karitsoitaisi passiivi olisi karitsoitu ei olisi karitsoitu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä karitsoinen en karitsoine minä lienen karitsoinut en liene karitsoinut
sinä karitsoinet et karitsoine sinä lienet karitsoinut et liene karitsoinut
hän karitsoinee ei karitsoine hän lienee karitsoinut ei liene karitsoinut
me karitsoinemme emme karitsoine me lienemme karitsoineet emme liene karitsoineet
te
Te
karitsoinette
-"-
ette karitsoine
-"-
te
Te
lienette karitsoineet
lienette karitsoinut
ette liene karitsoineet
ette liene karitsoinut
he karitsoinevat eivät karitsoine he lienevät karitsoineet eivät liene karitsoineet
passiivi karitsoitaneen ei karitsoitane passiivi lienee karitsoitu ei liene karitsoitu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä karitsoi älä karitsoi sinä
hän karitsoikoon älköön karitsoiko hän olkoon karitsoinut älköön olko karitsoinut
me karitsoikaamme älkäämme karitsoiko me
te
Te
karitsoikaa
-"-
älkää karitsoiko
-"-
te
Te
he karitsoikoot älkööt karitsoiko he olkoot karitsoineet älkööt olko karitsoineet
passiivi karitsoitakoon älköön karitsoitako passiivi olkoon karitsoitu älköön olko karitsoitu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. karitsoida preesens karitsoiva karitsoitava
pitkä 1. karitsoidakseen1 perfekti karitsoinut karitsoitu
2. inessiivi karitsoidessa2 karitsoitaessa agentti karitsoima4
instruktiivi karitsoiden kielteinen agentti karitsoimaton
3. inessiivi karitsoimassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi karitsoimasta
illatiivi karitsoimaan
adessiivi karitsoimalla
abessiivi karitsoimatta
instruktiivi karitsoiman karitsoitaman
4. nominatiivi karitsoiminen
partitiivi karitsoimista
5 karitsoimaisillaan3