Liite:Verbitaivutus/suomi/kasvattaa

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo kasvata-
vahva vokaalivartalo kasvatta-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kasvatan en kasvata minä olen kasvattanut en ole kasvattanut
sinä kasvatat et kasvata sinä olet kasvattanut et ole kasvattanut
hän kasvattaa ei kasvata hän on kasvattanut ei ole kasvattanut
me kasvatamme emme kasvata me olemme kasvattaneet emme ole kasvattaneet
te
Te
kasvatatte
-"-
ette kasvata
-"-
te
Te
olette kasvattaneet
olette kasvattanut
ette ole kasvattaneet
ette ole kasvattanut
he kasvattavat eivät kasvata he ovat kasvattaneet eivät ole kasvattaneet
passiivi kasvatetaan ei kasvateta passiivi on kasvatettu ei ole kasvatettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kasvatin en kasvattanut minä olin kasvattanut en ollut kasvattanut
sinä kasvatit et kasvattanut sinä olit kasvattanut et ollut kasvattanut
hän kasvatti ei kasvattanut hän oli kasvattanut ei ollut kasvattanut
me kasvatimme emme kasvattaneet me olimme kasvattaneet emme olleet kasvattaneet
te
Te
kasvatitte
-"-
ette kasvattaneet
ette kasvattanut
te
Te
olitte kasvattaneet
olitte kasvattanut
ette olleet kasvattaneet
ette olleet kasvattanut
he kasvattivat eivät kasvattaneet he olivat kasvattaneet eivät olleet kasvattaneet
passiivi kasvatettiin ei kasvatettu passiivi oli kasvatettu ei ollut kasvatettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kasvattaisin en kasvattaisi minä olisin kasvattanut en olisi kasvattanut
sinä kasvattaisit et kasvattaisi sinä olisit kasvattanut et olisi kasvattanut
hän kasvattaisi ei kasvattaisi hän olisi kasvattanut ei olisi kasvattanut
me kasvattaisimme emme kasvattaisi me olisimme kasvattaneet emme olisi kasvattaneet
te
Te
kasvattaisitte
-"-
ette kasvattaisi
-"-
te
Te
olisitte kasvattaneet
olisitte kasvattanut
ette olisi kasvattaneet
ette olisi kasvattanut
he kasvattaisivat eivät kasvattaisi he olisivat kasvattaneet eivät olisi kasvattaneet
passiivi kasvatettaisiin ei kasvatettaisi passiivi olisi kasvatettu ei olisi kasvatettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kasvattanen en kasvattane minä lienen kasvattanut en liene kasvattanut
sinä kasvattanet et kasvattane sinä lienet kasvattanut et liene kasvattanut
hän kasvattanee ei kasvattane hän lienee kasvattanut ei liene kasvattanut
me kasvattanemme emme kasvattane me lienemme kasvattaneet emme liene kasvattaneet
te
Te
kasvattanette
-"-
ette kasvattane
-"-
te
Te
lienette kasvattaneet
lienette kasvattanut
ette liene kasvattaneet
ette liene kasvattanut
he kasvattanevat eivät kasvattane he lienevät kasvattaneet eivät liene kasvattaneet
passiivi kasvatettaneen ei kasvatettane passiivi lienee kasvatettu ei liene kasvatettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kasvata älä kasvata sinä
hän kasvattakoon älköön kasvattako hän olkoon kasvattanut älköön olko kasvattanut
me kasvattakaamme älkäämme kasvattako me
te
Te
kasvattakaa
-"-
älkää kasvattako
-"-
te
Te
he kasvattakoot älkööt kasvattako he olkoot kasvattaneet älkööt olko kasvattaneet
passiivi kasvatettakoon älköön kasvatettako passiivi olkoon kasvatettu älköön olko kasvatettu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kasvattaa preesens kasvattava kasvatettava
pitkä 1. kasvattaakseen1 perfekti kasvattanut kasvatettu
2. inessiivi kasvattaessa2 kasvatettaessa agentti kasvattama4
instruktiivi kasvattaen kielteinen agentti kasvattamaton
3. inessiivi kasvattamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kasvattamasta
illatiivi kasvattamaan
adessiivi kasvattamalla
abessiivi kasvattamatta
instruktiivi kasvattaman kasvatettaman
4. kasvattaminen
5 kasvattamaisillaan3