Liite:Verbitaivutus/suomi/kaunistautua

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kaunistaudun en kaunistaudu minä olen kaunistautunut en ole kaunistautunut
sinä kaunistaudut et kaunistaudu sinä olet kaunistautunut et ole kaunistautunut
hän kaunistautuu ei kaunistaudu hän on kaunistautunut ei ole kaunistautunut
me kaunistaudumme emme kaunistaudu me olemme kaunistautuneet emme ole kaunistautuneet
te
Te
kaunistaudutte
-"-
ette kaunistaudu
-"-
te
Te
olette kaunistautuneet
olette kaunistautunut
ette ole kaunistautuneet
ette ole kaunistautunut
he kaunistautuvat eivät kaunistaudu he ovat kaunistautuneet eivät ole kaunistautuneet
passiivi kaunistaudutaan ei kaunistauduta passiivi on kaunistauduttu ei ole kaunistauduttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kaunistauduin en kaunistautunut minä olin kaunistautunut en ollut kaunistautunut
sinä kaunistauduit et kaunistautunut sinä olit kaunistautunut et ollut kaunistautunut
hän kaunistautui ei kaunistautunut hän oli kaunistautunut ei ollut kaunistautunut
me kaunistauduimme emme kaunistautuneet me olimme kaunistautuneet emme olleet kaunistautuneet
te
Te
kaunistauduitte
-"-
ette kaunistautuneet
ette kaunistautunut
te
Te
olitte kaunistautuneet
olitte kaunistautunut
ette olleet kaunistautuneet
ette olleet kaunistautunut
he kaunistautuivat eivät kaunistautuneet he olivat kaunistautuneet eivät olleet kaunistautuneet
passiivi kaunistauduttiin ei kaunistauduttu passiivi oli kaunistauduttu ei ollut kaunistauduttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kaunistautuisin en kaunistautuisi minä olisin kaunistautunut en olisi kaunistautunut
sinä kaunistautuisit et kaunistautuisi sinä olisit kaunistautunut et olisi kaunistautunut
hän kaunistautuisi ei kaunistautuisi hän olisi kaunistautunut ei olisi kaunistautunut
me kaunistautuisimme emme kaunistautuisi me olisimme kaunistautuneet emme olisi kaunistautuneet
te
Te
kaunistautuisitte
-"-
ette kaunistautuisi
-"-
te
Te
olisitte kaunistautuneet
olisitte kaunistautunut
ette olisi kaunistautuneet
ette olisi kaunistautunut
he kaunistautuisivat eivät kaunistautuisi he olisivat kaunistautuneet eivät olisi kaunistautuneet
passiivi kaunistauduttaisiin ei kaunistauduttaisi passiivi olisi kaunistauduttu ei olisi kaunistauduttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kaunistautunen en kaunistautune minä lienen kaunistautunut en liene kaunistautunut
sinä kaunistautunet et kaunistautune sinä lienet kaunistautunut et liene kaunistautunut
hän kaunistautunee ei kaunistautune hän lienee kaunistautunut ei liene kaunistautunut
me kaunistautunemme emme kaunistautune me lienemme kaunistautuneet emme liene kaunistautuneet
te
Te
kaunistautunette
-"-
ette kaunistautune
-"-
te
Te
lienette kaunistautuneet
lienette kaunistautunut
ette liene kaunistautuneet
ette liene kaunistautunut
he kaunistautunevat eivät kaunistautune he lienevät kaunistautuneet eivät liene kaunistautuneet
passiivi kaunistauduttaneen ei kaunistauduttane passiivi lienee kaunistauduttu ei liene kaunistauduttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kaunistaudu älä kaunistaudu sinä
hän kaunistautukoon älköön kaunistautuko hän olkoon kaunistautunut älköön olko kaunistautunut
me kaunistautukaamme älkäämme kaunistautuko me
te
Te
kaunistautukaa
-"-
älkää kaunistautuko
-"-
te
Te
he kaunistautukoot älkööt kaunistautuko he olkoot kaunistautuneet älkööt olko kaunistautuneet
passiivi kaunistauduttakoon älköön kaunistauduttako passiivi olkoon kaunistauduttu älköön olko kaunistauduttu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kaunistautua preesens kaunistautuva kaunistauduttava
pitkä 1. kaunistautuakseen1 perfekti kaunistautunut kaunistauduttu
2. inessiivi kaunistautuessa2 kaunistauduttaessa agentti kaunistautuma4
instruktiivi kaunistautuen kielteinen agentti kaunistautumaton
3. inessiivi kaunistautumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kaunistautumasta
illatiivi kaunistautumaan
adessiivi kaunistautumalla
abessiivi kaunistautumatta
instruktiivi kaunistautuman kaunistauduttaman
4. nominatiivi kaunistautuminen
partitiivi kaunistautumista
5 kaunistautumaisillaan3