Liite:Verbitaivutus/suomi/kiillottua

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kiillotun en kiillotu minä olen kiillottunut en ole kiillottunut
sinä kiillotut et kiillotu sinä olet kiillottunut et ole kiillottunut
hän kiillottuu ei kiillotu hän on kiillottunut ei ole kiillottunut
me kiillotumme emme kiillotu me olemme kiillottuneet emme ole kiillottuneet
te
Te
kiillotutte
-"-
ette kiillotu
-"-
te
Te
olette kiillottuneet
olette kiillottunut
ette ole kiillottuneet
ette ole kiillottunut
he kiillottuvat eivät kiillotu he ovat kiillottuneet eivät ole kiillottuneet
passiivi kiillotutaan ei kiillotuta passiivi on kiillotuttu ei ole kiillotuttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kiillotuin en kiillottunut minä olin kiillottunut en ollut kiillottunut
sinä kiillotuit et kiillottunut sinä olit kiillottunut et ollut kiillottunut
hän kiillottui ei kiillottunut hän oli kiillottunut ei ollut kiillottunut
me kiillotuimme emme kiillottuneet me olimme kiillottuneet emme olleet kiillottuneet
te
Te
kiillotuitte
-"-
ette kiillottuneet
ette kiillottunut
te
Te
olitte kiillottuneet
olitte kiillottunut
ette olleet kiillottuneet
ette olleet kiillottunut
he kiillottuivat eivät kiillottuneet he olivat kiillottuneet eivät olleet kiillottuneet
passiivi kiillotuttiin ei kiillotuttu passiivi oli kiillotuttu ei ollut kiillotuttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kiillottuisin en kiillottuisi minä olisin kiillottunut en olisi kiillottunut
sinä kiillottuisit et kiillottuisi sinä olisit kiillottunut et olisi kiillottunut
hän kiillottuisi ei kiillottuisi hän olisi kiillottunut ei olisi kiillottunut
me kiillottuisimme emme kiillottuisi me olisimme kiillottuneet emme olisi kiillottuneet
te
Te
kiillottuisitte
-"-
ette kiillottuisi
-"-
te
Te
olisitte kiillottuneet
olisitte kiillottunut
ette olisi kiillottuneet
ette olisi kiillottunut
he kiillottuisivat eivät kiillottuisi he olisivat kiillottuneet eivät olisi kiillottuneet
passiivi kiillotuttaisiin ei kiillotuttaisi passiivi olisi kiillotuttu ei olisi kiillotuttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kiillottunen en kiillottune minä lienen kiillottunut en liene kiillottunut
sinä kiillottunet et kiillottune sinä lienet kiillottunut et liene kiillottunut
hän kiillottunee ei kiillottune hän lienee kiillottunut ei liene kiillottunut
me kiillottunemme emme kiillottune me lienemme kiillottuneet emme liene kiillottuneet
te
Te
kiillottunette
-"-
ette kiillottune
-"-
te
Te
lienette kiillottuneet
lienette kiillottunut
ette liene kiillottuneet
ette liene kiillottunut
he kiillottunevat eivät kiillottune he lienevät kiillottuneet eivät liene kiillottuneet
passiivi kiillotuttaneen ei kiillotuttane passiivi lienee kiillotuttu ei liene kiillotuttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kiillotu älä kiillotu sinä
hän kiillottukoon älköön kiillottuko hän olkoon kiillottunut älköön olko kiillottunut
me kiillottukaamme älkäämme kiillottuko me
te
Te
kiillottukaa
-"-
älkää kiillottuko
-"-
te
Te
he kiillottukoot älkööt kiillottuko he olkoot kiillottuneet älkööt olko kiillottuneet
passiivi kiillotuttakoon älköön kiillotuttako passiivi olkoon kiillotuttu älköön olko kiillotuttu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kiillottua preesens kiillottuva kiillotuttava
pitkä 1. kiillottuakseen1 perfekti kiillottunut kiillotuttu
2. inessiivi kiillottuessa2 kiillotuttaessa agentti kiillottuma4
instruktiivi kiillottuen kielteinen agentti kiillottumaton
3. inessiivi kiillottumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kiillottumasta
illatiivi kiillottumaan
adessiivi kiillottumalla
abessiivi kiillottumatta
instruktiivi kiillottuman kiillotuttaman
4. nominatiivi kiillottuminen
partitiivi kiillottumista
5 kiillottumaisillaan3