Liite:Verbitaivutus/suomi/kiinnostaa

Vartalot
vokaalivartalo kiinnosta-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kiinnostan en kiinnosta minä olen kiinnostanut en ole kiinnostanut
sinä kiinnostat et kiinnosta sinä olet kiinnostanut et ole kiinnostanut
hän kiinnostaa ei kiinnosta hän on kiinnostanut ei ole kiinnostanut
me kiinnostamme emme kiinnosta me olemme kiinnostaneet emme ole kiinnostaneet
te
Te
kiinnostatte
-"-
ette kiinnosta
-"-
te
Te
olette kiinnostaneet
olette kiinnostanut
ette ole kiinnostaneet
ette ole kiinnostanut
he kiinnostavat eivät kiinnosta he ovat kiinnostaneet eivät ole kiinnostaneet
passiivi kiinnostetaan ei kiinnosteta passiivi on kiinnostettu ei ole kiinnostettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kiinnostin en kiinnostanut minä olin kiinnostanut en ollut kiinnostanut
sinä kiinnostit et kiinnostanut sinä olit kiinnostanut et ollut kiinnostanut
hän kiinnosti ei kiinnostanut hän oli kiinnostanut ei ollut kiinnostanut
me kiinnostimme emme kiinnostaneet me olimme kiinnostaneet emme olleet kiinnostaneet
te
Te
kiinnostitte
-"-
ette kiinnostaneet
ette kiinnostanut
te
Te
olitte kiinnostaneet
olitte kiinnostanut
ette olleet kiinnostaneet
ette olleet kiinnostanut
he kiinnostivat eivät kiinnostaneet he olivat kiinnostaneet eivät olleet kiinnostaneet
passiivi kiinnostettiin ei kiinnostettu passiivi oli kiinnostettu ei ollut kiinnostettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kiinnostaisin en kiinnostaisi minä olisin kiinnostanut en olisi kiinnostanut
sinä kiinnostaisit et kiinnostaisi sinä olisit kiinnostanut et olisi kiinnostanut
hän kiinnostaisi ei kiinnostaisi hän olisi kiinnostanut ei olisi kiinnostanut
me kiinnostaisimme emme kiinnostaisi me olisimme kiinnostaneet emme olisi kiinnostaneet
te
Te
kiinnostaisitte
-"-
ette kiinnostaisi
-"-
te
Te
olisitte kiinnostaneet
olisitte kiinnostanut
ette olisi kiinnostaneet
ette olisi kiinnostanut
he kiinnostaisivat eivät kiinnostaisi he olisivat kiinnostaneet eivät olisi kiinnostaneet
passiivi kiinnostettaisiin ei kiinnostettaisi passiivi olisi kiinnostettu ei olisi kiinnostettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kiinnostanen en kiinnostane minä lienen kiinnostanut en liene kiinnostanut
sinä kiinnostanet et kiinnostane sinä lienet kiinnostanut et liene kiinnostanut
hän kiinnostanee ei kiinnostane hän lienee kiinnostanut ei liene kiinnostanut
me kiinnostanemme emme kiinnostane me lienemme kiinnostaneet emme liene kiinnostaneet
te
Te
kiinnostanette
-"-
ette kiinnostane
-"-
te
Te
lienette kiinnostaneet
lienette kiinnostanut
ette liene kiinnostaneet
ette liene kiinnostanut
he kiinnostanevat eivät kiinnostane he lienevät kiinnostaneet eivät liene kiinnostaneet
passiivi kiinnostettaneen ei kiinnostettane passiivi lienee kiinnostettu ei liene kiinnostettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kiinnosta älä kiinnosta sinä
hän kiinnostakoon älköön kiinnostako hän olkoon kiinnostanut älköön olko kiinnostanut
me kiinnostakaamme älkäämme kiinnostako me
te
Te
kiinnostakaa
-"-
älkää kiinnostako
-"-
te
Te
he kiinnostakoot älkööt kiinnostako he olkoot kiinnostaneet älkööt olko kiinnostaneet
passiivi kiinnostettakoon älköön kiinnostettako passiivi olkoon kiinnostettu älköön olko kiinnostettu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kiinnostaa preesens kiinnostava kiinnostettava
pitkä 1. kiinnostaakseen1 perfekti kiinnostanut kiinnostettu
2. inessiivi kiinnostaessa2 kiinnostettaessa agentti kiinnostama4
instruktiivi kiinnostaen kielteinen agentti kiinnostamaton
3. inessiivi kiinnostamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kiinnostamasta
illatiivi kiinnostamaan
adessiivi kiinnostamalla
abessiivi kiinnostamatta
instruktiivi kiinnostaman kiinnostettaman
4. nominatiivi kiinnostaminen
partitiivi kiinnostamista
5 kiinnostamaisillaan3