Liite:Verbitaivutus/suomi/kiinnostua

Vartalot
vokaalivartalo kiinnostu-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kiinnostun en kiinnostu minä olen kiinnostunut en ole kiinnostunut
sinä kiinnostut et kiinnostu sinä olet kiinnostunut et ole kiinnostunut
hän kiinnostuu ei kiinnostu hän on kiinnostunut ei ole kiinnostunut
me kiinnostumme emme kiinnostu me olemme kiinnostuneet emme ole kiinnostuneet
te
Te
kiinnostutte
-"-
ette kiinnostu
-"-
te
Te
olette kiinnostuneet
olette kiinnostunut
ette ole kiinnostuneet
ette ole kiinnostunut
he kiinnostuvat eivät kiinnostu he ovat kiinnostuneet eivät ole kiinnostuneet
passiivi kiinnostutaan ei kiinnostuta passiivi on kiinnostuttu ei ole kiinnostuttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kiinnostuin en kiinnostunut minä olin kiinnostunut en ollut kiinnostunut
sinä kiinnostuit et kiinnostunut sinä olit kiinnostunut et ollut kiinnostunut
hän kiinnostui ei kiinnostunut hän oli kiinnostunut ei ollut kiinnostunut
me kiinnostuimme emme kiinnostuneet me olimme kiinnostuneet emme olleet kiinnostuneet
te
Te
kiinnostuitte
-"-
ette kiinnostuneet
ette kiinnostunut
te
Te
olitte kiinnostuneet
olitte kiinnostunut
ette olleet kiinnostuneet
ette olleet kiinnostunut
he kiinnostuivat eivät kiinnostuneet he olivat kiinnostuneet eivät olleet kiinnostuneet
passiivi kiinnostuttiin ei kiinnostuttu passiivi oli kiinnostuttu ei ollut kiinnostuttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kiinnostuisin en kiinnostuisi minä olisin kiinnostunut en olisi kiinnostunut
sinä kiinnostuisit et kiinnostuisi sinä olisit kiinnostunut et olisi kiinnostunut
hän kiinnostuisi ei kiinnostuisi hän olisi kiinnostunut ei olisi kiinnostunut
me kiinnostuisimme emme kiinnostuisi me olisimme kiinnostuneet emme olisi kiinnostuneet
te
Te
kiinnostuisitte
-"-
ette kiinnostuisi
-"-
te
Te
olisitte kiinnostuneet
olisitte kiinnostunut
ette olisi kiinnostuneet
ette olisi kiinnostunut
he kiinnostuisivat eivät kiinnostuisi he olisivat kiinnostuneet eivät olisi kiinnostuneet
passiivi kiinnostuttaisiin ei kiinnostuttaisi passiivi olisi kiinnostuttu ei olisi kiinnostuttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kiinnostunen en kiinnostune minä lienen kiinnostunut en liene kiinnostunut
sinä kiinnostunet et kiinnostune sinä lienet kiinnostunut et liene kiinnostunut
hän kiinnostunee ei kiinnostune hän lienee kiinnostunut ei liene kiinnostunut
me kiinnostunemme emme kiinnostune me lienemme kiinnostuneet emme liene kiinnostuneet
te
Te
kiinnostunette
-"-
ette kiinnostune
-"-
te
Te
lienette kiinnostuneet
lienette kiinnostunut
ette liene kiinnostuneet
ette liene kiinnostunut
he kiinnostunevat eivät kiinnostune he lienevät kiinnostuneet eivät liene kiinnostuneet
passiivi kiinnostuttaneen ei kiinnostuttane passiivi lienee kiinnostuttu ei liene kiinnostuttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kiinnostu älä kiinnostu sinä
hän kiinnostukoon älköön kiinnostuko hän olkoon kiinnostunut älköön olko kiinnostunut
me kiinnostukaamme älkäämme kiinnostuko me
te
Te
kiinnostukaa
-"-
älkää kiinnostuko
-"-
te
Te
he kiinnostukoot älkööt kiinnostuko he olkoot kiinnostuneet älkööt olko kiinnostuneet
passiivi kiinnostuttakoon älköön kiinnostuttako passiivi olkoon kiinnostuttu älköön olko kiinnostuttu

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kiinnostua preesens kiinnostuva kiinnostuttava
pitkä 1. kiinnostuakseen1 perfekti kiinnostunut kiinnostuttu
2. inessiivi kiinnostuessa2 kiinnostuttaessa agentti kiinnostuma4
instruktiivi kiinnostuen kielteinen agentti kiinnostumaton
3. inessiivi kiinnostumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kiinnostumasta
illatiivi kiinnostumaan
adessiivi kiinnostumalla
abessiivi kiinnostumatta
instruktiivi kiinnostuman kiinnostuttaman
4. kiinnostuminen
5 kiinnostumaisillaan3