Liite:Verbitaivutus/suomi/kilvoitella

Vartalot
vokaalivartalo kilvoittele-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo kilvoitel-

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kilvoittelen en kilvoittele minä olen kilvoitellut en ole kilvoitellut
sinä kilvoittelet et kilvoittele sinä olet kilvoitellut et ole kilvoitellut
hän kilvoittelee ei kilvoittele hän on kilvoitellut ei ole kilvoitellut
me kilvoittelemme emme kilvoittele me olemme kilvoitelleet emme ole kilvoitelleet
te
Te
kilvoittelette
-"-
ette kilvoittele
-"-
te
Te
olette kilvoitelleet
olette kilvoitellut
ette ole kilvoitelleet
ette ole kilvoitellut
he kilvoittelevat eivät kilvoittele he ovat kilvoitelleet eivät ole kilvoitelleet
passiivi kilvoitellaan ei kilvoitella passiivi on kilvoiteltu ei ole kilvoiteltu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kilvoittelin en kilvoitellut minä olin kilvoitellut en ollut kilvoitellut
sinä kilvoittelit et kilvoitellut sinä olit kilvoitellut et ollut kilvoitellut
hän kilvoitteli ei kilvoitellut hän oli kilvoitellut ei ollut kilvoitellut
me kilvoittelimme emme kilvoitelleet me olimme kilvoitelleet emme olleet kilvoitelleet
te
Te
kilvoittelitte
-"-
ette kilvoitelleet
ette kilvoitellut
te
Te
olitte kilvoitelleet
olitte kilvoitellut
ette olleet kilvoitelleet
ette olleet kilvoitellut
he kilvoittelivat eivät kilvoitelleet he olivat kilvoitelleet eivät olleet kilvoitelleet
passiivi kilvoiteltiin ei kilvoiteltu passiivi oli kilvoiteltu ei ollut kilvoiteltu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kilvoittelisin en kilvoittelisi minä olisin kilvoitellut en olisi kilvoitellut
sinä kilvoittelisit et kilvoittelisi sinä olisit kilvoitellut et olisi kilvoitellut
hän kilvoittelisi ei kilvoittelisi hän olisi kilvoitellut ei olisi kilvoitellut
me kilvoittelisimme emme kilvoittelisi me olisimme kilvoitelleet emme olisi kilvoitelleet
te
Te
kilvoittelisitte
-"-
ette kilvoittelisi
-"-
te
Te
olisitte kilvoitelleet
olisitte kilvoitellut
ette olisi kilvoitelleet
ette olisi kilvoitellut
he kilvoittelisivat eivät kilvoittelisi he olisivat kilvoitelleet eivät olisi kilvoitelleet
passiivi kilvoiteltaisiin ei kilvoiteltaisi passiivi olisi kilvoiteltu ei olisi kilvoiteltu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kilvoitellen en kilvoitelle minä lienen kilvoitellut en liene kilvoitellut
sinä kilvoitellet et kilvoitelle sinä lienet kilvoitellut et liene kilvoitellut
hän kilvoitellee ei kilvoitelle hän lienee kilvoitellut ei liene kilvoitellut
me kilvoitellemme emme kilvoitelle me lienemme kilvoitelleet emme liene kilvoitelleet
te
Te
kilvoitellette
-"-
ette kilvoitelle
-"-
te
Te
lienette kilvoitelleet
lienette kilvoitellut
ette liene kilvoitelleet
ette liene kilvoitellut
he kilvoitellevat eivät kilvoitelle he lienevät kilvoitelleet eivät liene kilvoitelleet
passiivi kilvoiteltaneen ei kilvoiteltane passiivi lienee kilvoiteltu ei liene kilvoiteltu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kilvoittele älä kilvoittele sinä
hän kilvoitelkoon älköön kilvoitelko hän olkoon kilvoitellut älköön olko kilvoitellut
me kilvoitelkaamme älkäämme kilvoitelko me
te
Te
kilvoitelkaa
-"-
älkää kilvoitelko
-"-
te
Te
he kilvoitelkoot älkööt kilvoitelko he olkoot kilvoitelleet älkööt olko kilvoitelleet
passiivi kilvoiteltakoon älköön kilvoiteltako passiivi olkoon kilvoiteltu älköön olko kilvoiteltu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kilvoitella preesens kilvoitteleva kilvoiteltava
pitkä 1. kilvoitellakseen1 perfekti kilvoitellut kilvoiteltu
2. inessiivi kilvoitellessa2 kilvoiteltaessa agentti kilvoittelema4
instruktiivi kilvoitellen kielteinen agentti kilvoittelematon
3. inessiivi kilvoittelemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. isoisän rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi kilvoittelemasta
illatiivi kilvoittelemaan
adessiivi kilvoittelemalla
abessiivi kilvoittelematta
instruktiivi kilvoitteleman kilvoiteltaman
4. kilvoitteleminen
5 kilvoittelemaisillaan3