Liite:Verbitaivutus/suomi/kinata

Vartalot
vokaalivartalo kinaa-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo kinat-

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kinaan en kinaa minä olen kinannut en ole kinannut
sinä kinaat et kinaa sinä olet kinannut et ole kinannut
hän kinaa ei kinaa hän on kinannut ei ole kinannut
me kinaamme emme kinaa me olemme kinanneet emme ole kinanneet
te
Te
kinaatte
-"-
ette kinaa
-"-
te
Te
olette kinanneet
olette kinannut
ette ole kinanneet
ette ole kinannut
he kinaavat eivät kinaa he ovat kinanneet eivät ole kinanneet
passiivi kinataan ei kinata passiivi on kinattu ei ole kinattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kinasin en kinannut minä olin kinannut en ollut kinannut
sinä kinasit et kinannut sinä olit kinannut et ollut kinannut
hän kinasi ei kinannut hän oli kinannut ei ollut kinannut
me kinasimme emme kinanneet me olimme kinanneet emme olleet kinanneet
te
Te
kinasitte
-"-
ette kinanneet
ette kinannut
te
Te
olitte kinanneet
olitte kinannut
ette olleet kinanneet
ette olleet kinannut
he kinasivat eivät kinanneet he olivat kinanneet eivät olleet kinanneet
passiivi kinattiin ei kinattu passiivi oli kinattu ei ollut kinattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kinaisin en kinaisi minä olisin kinannut en olisi kinannut
sinä kinaisit et kinaisi sinä olisit kinannut et olisi kinannut
hän kinaisi ei kinaisi hän olisi kinannut ei olisi kinannut
me kinaisimme emme kinaisi me olisimme kinanneet emme olisi kinanneet
te
Te
kinaisitte
-"-
ette kinaisi
-"-
te
Te
olisitte kinanneet
olisitte kinannut
ette olisi kinanneet
ette olisi kinannut
he kinaisivat eivät kinaisi he olisivat kinanneet eivät olisi kinanneet
passiivi kinattaisiin ei kinattaisi passiivi olisi kinattu ei olisi kinattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kinannen en kinanne minä lienen kinannut en liene kinannut
sinä kinannet et kinanne sinä lienet kinannut et liene kinannut
hän kinannee ei kinanne hän lienee kinannut ei liene kinannut
me kinannemme emme kinanne me lienemme kinanneet emme liene kinanneet
te
Te
kinannette
-"-
ette kinanne
-"-
te
Te
lienette kinanneet
lienette kinannut
ette liene kinanneet
ette liene kinannut
he kinannevat eivät kinanne he lienevät kinanneet eivät liene kinanneet
passiivi kinattaneen ei kinattane passiivi lienee kinattu ei liene kinattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kinaa älä kinaa sinä
hän kinatkoon älköön kinatko hän olkoon kinannut älköön olko kinannut
me kinatkaamme älkäämme kinatko me
te
Te
kinatkaa
-"-
älkää kinatko
-"-
te
Te
he kinatkoot älkööt kinatko he olkoot kinanneet älkööt olko kinanneet
passiivi kinattakoon älköön kinattako passiivi olkoon kinattu älköön olko kinattu

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kinata preesens kinaava kinattava
pitkä 1. kinatakseen1 perfekti kinannut kinattu
2. inessiivi kinatessa2 kinattaessa agentti kinaama4
instruktiivi kinaten kielteinen agentti kinaamaton
3. inessiivi kinaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kinaamasta
illatiivi kinaamaan
adessiivi kinaamalla
abessiivi kinaamatta
instruktiivi kinaaman kinattaman
4. kinaaminen
5 kinaamaisillaan3