Liite:Verbitaivutus/suomi/kirjoittaa

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo kirjoita-
vahva vokaalivartalo kirjoitta-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kirjoitan en kirjoita minä olen kirjoittanut en ole kirjoittanut
sinä kirjoitat et kirjoita sinä olet kirjoittanut et ole kirjoittanut
hän kirjoittaa ei kirjoita hän on kirjoittanut ei ole kirjoittanut
me kirjoitamme emme kirjoita me olemme kirjoittaneet emme ole kirjoittaneet
te
Te
kirjoitatte
-"-
ette kirjoita
-"-
te
Te
olette kirjoittaneet
olette kirjoittanut
ette ole kirjoittaneet
ette ole kirjoittanut
he kirjoittavat eivät kirjoita he ovat kirjoittaneet eivät ole kirjoittaneet
passiivi kirjoitetaan ei kirjoiteta passiivi on kirjoitettu ei ole kirjoitettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kirjoitin en kirjoittanut minä olin kirjoittanut en ollut kirjoittanut
sinä kirjoitit et kirjoittanut sinä olit kirjoittanut et ollut kirjoittanut
hän kirjoitti ei kirjoittanut hän oli kirjoittanut ei ollut kirjoittanut
me kirjoitimme emme kirjoittaneet me olimme kirjoittaneet emme olleet kirjoittaneet
te
Te
kirjoititte
-"-
ette kirjoittaneet
ette kirjoittanut
te
Te
olitte kirjoittaneet
olitte kirjoittanut
ette olleet kirjoittaneet
ette olleet kirjoittanut
he kirjoittivat eivät kirjoittaneet he olivat kirjoittaneet eivät olleet kirjoittaneet
passiivi kirjoitettiin ei kirjoitettu passiivi oli kirjoitettu ei ollut kirjoitettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kirjoittaisin en kirjoittaisi minä olisin kirjoittanut en olisi kirjoittanut
sinä kirjoittaisit et kirjoittaisi sinä olisit kirjoittanut et olisi kirjoittanut
hän kirjoittaisi ei kirjoittaisi hän olisi kirjoittanut ei olisi kirjoittanut
me kirjoittaisimme emme kirjoittaisi me olisimme kirjoittaneet emme olisi kirjoittaneet
te
Te
kirjoittaisitte
-"-
ette kirjoittaisi
-"-
te
Te
olisitte kirjoittaneet
olisitte kirjoittanut
ette olisi kirjoittaneet
ette olisi kirjoittanut
he kirjoittaisivat eivät kirjoittaisi he olisivat kirjoittaneet eivät olisi kirjoittaneet
passiivi kirjoitettaisiin ei kirjoitettaisi passiivi olisi kirjoitettu ei olisi kirjoitettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kirjoittanen en kirjoittane minä lienen kirjoittanut en liene kirjoittanut
sinä kirjoittanet et kirjoittane sinä lienet kirjoittanut et liene kirjoittanut
hän kirjoittanee ei kirjoittane hän lienee kirjoittanut ei liene kirjoittanut
me kirjoittanemme emme kirjoittane me lienemme kirjoittaneet emme liene kirjoittaneet
te
Te
kirjoittanette
-"-
ette kirjoittane
-"-
te
Te
lienette kirjoittaneet
lienette kirjoittanut
ette liene kirjoittaneet
ette liene kirjoittanut
he kirjoittanevat eivät kirjoittane he lienevät kirjoittaneet eivät liene kirjoittaneet
passiivi kirjoitettaneen ei kirjoitettane passiivi lienee kirjoitettu ei liene kirjoitettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kirjoita älä kirjoita sinä
hän kirjoittakoon älköön kirjoittako hän olkoon kirjoittanut älköön olko kirjoittanut
me kirjoittakaamme älkäämme kirjoittako me
te
Te
kirjoittakaa
-"-
älkää kirjoittako
-"-
te
Te
he kirjoittakoot älkööt kirjoittako he olkoot kirjoittaneet älkööt olko kirjoittaneet
passiivi kirjoitettakoon älköön kirjoitettako passiivi olkoon kirjoitettu älköön olko kirjoitettu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kirjoittaa preesens kirjoittava kirjoitettava
pitkä 1. kirjoittaakseen1 perfekti kirjoittanut kirjoitettu
2. inessiivi kirjoittaessa2 kirjoitettaessa agentti kirjoittama4
instruktiivi kirjoittaen kielteinen agentti kirjoittamaton
3. inessiivi kirjoittamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kirjoittamasta
illatiivi kirjoittamaan
adessiivi kirjoittamalla
abessiivi kirjoittamatta
instruktiivi kirjoittaman kirjoitettaman
4. kirjoittaminen
5 kirjoittamaisillaan3