Liite:Verbitaivutus/suomi/koostua

Vartalot
vokaalivartalo koostu-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä koostun en koostu minä olen koostunut en ole koostunut
sinä koostut et koostu sinä olet koostunut et ole koostunut
hän koostuu ei koostu hän on koostunut ei ole koostunut
me koostumme emme koostu me olemme koostuneet emme ole koostuneet
te
Te
koostutte
-"-
ette koostu
-"-
te
Te
olette koostuneet
olette koostunut
ette ole koostuneet
ette ole koostunut
he koostuvat eivät koostu he ovat koostuneet eivät ole koostuneet
passiivi koostutaan ei koostuta passiivi on koostuttu ei ole koostuttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä koostuin en koostunut minä olin koostunut en ollut koostunut
sinä koostuit et koostunut sinä olit koostunut et ollut koostunut
hän koostui ei koostunut hän oli koostunut ei ollut koostunut
me koostuimme emme koostuneet me olimme koostuneet emme olleet koostuneet
te
Te
koostuitte
-"-
ette koostuneet
ette koostunut
te
Te
olitte koostuneet
olitte koostunut
ette olleet koostuneet
ette olleet koostunut
he koostuivat eivät koostuneet he olivat koostuneet eivät olleet koostuneet
passiivi koostuttiin ei koostuttu passiivi oli koostuttu ei ollut koostuttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä koostuisin en koostuisi minä olisin koostunut en olisi koostunut
sinä koostuisit et koostuisi sinä olisit koostunut et olisi koostunut
hän koostuisi ei koostuisi hän olisi koostunut ei olisi koostunut
me koostuisimme emme koostuisi me olisimme koostuneet emme olisi koostuneet
te
Te
koostuisitte
-"-
ette koostuisi
-"-
te
Te
olisitte koostuneet
olisitte koostunut
ette olisi koostuneet
ette olisi koostunut
he koostuisivat eivät koostuisi he olisivat koostuneet eivät olisi koostuneet
passiivi koostuttaisiin ei koostuttaisi passiivi olisi koostuttu ei olisi koostuttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä koostunen en koostune minä lienen koostunut en liene koostunut
sinä koostunet et koostune sinä lienet koostunut et liene koostunut
hän koostunee ei koostune hän lienee koostunut ei liene koostunut
me koostunemme emme koostune me lienemme koostuneet emme liene koostuneet
te
Te
koostunette
-"-
ette koostune
-"-
te
Te
lienette koostuneet
lienette koostunut
ette liene koostuneet
ette liene koostunut
he koostunevat eivät koostune he lienevät koostuneet eivät liene koostuneet
passiivi koostuttaneen ei koostuttane passiivi lienee koostuttu ei liene koostuttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä koostu älä koostu sinä
hän koostukoon älköön koostuko hän olkoon koostunut älköön olko koostunut
me koostukaamme älkäämme koostuko me
te
Te
koostukaa
-"-
älkää koostuko
-"-
te
Te
he koostukoot älkööt koostuko he olkoot koostuneet älkööt olko koostuneet
passiivi koostuttakoon älköön koostuttako passiivi olkoon koostuttu älköön olko koostuttu

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. koostua preesens koostuva koostuttava
pitkä 1. koostuakseen1 perfekti koostunut koostuttu
2. inessiivi koostuessa2 koostuttaessa agentti koostuma4
instruktiivi koostuen kielteinen agentti koostumaton
3. inessiivi koostumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi koostumasta
illatiivi koostumaan
adessiivi koostumalla
abessiivi koostumatta
instruktiivi koostuman koostuttaman
4. koostuminen
5 koostumaisillaan3