Liite:Verbitaivutus/suomi/korjata

Vartalot
vokaalivartalo korjaa-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo korjat-

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä korjaan en korjaa minä olen korjannut en ole korjannut
sinä korjaat et korjaa sinä olet korjannut et ole korjannut
hän korjaa ei korjaa hän on korjannut ei ole korjannut
me korjaamme emme korjaa me olemme korjanneet emme ole korjanneet
te
Te
korjaatte
-"-
ette korjaa
-"-
te
Te
olette korjanneet
olette korjannut
ette ole korjanneet
ette ole korjannut
he korjaavat eivät korjaa he ovat korjanneet eivät ole korjanneet
passiivi korjataan ei korjata passiivi on korjattu ei ole korjattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä korjasin en korjannut minä olin korjannut en ollut korjannut
sinä korjasit et korjannut sinä olit korjannut et ollut korjannut
hän korjasi ei korjannut hän oli korjannut ei ollut korjannut
me korjasimme emme korjanneet me olimme korjanneet emme olleet korjanneet
te
Te
korjasitte
-"-
ette korjanneet
ette korjannut
te
Te
olitte korjanneet
olitte korjannut
ette olleet korjanneet
ette olleet korjannut
he korjasivat eivät korjanneet he olivat korjanneet eivät olleet korjanneet
passiivi korjattiin ei korjattu passiivi oli korjattu ei ollut korjattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä korjaisin en korjaisi minä olisin korjannut en olisi korjannut
sinä korjaisit et korjaisi sinä olisit korjannut et olisi korjannut
hän korjaisi ei korjaisi hän olisi korjannut ei olisi korjannut
me korjaisimme emme korjaisi me olisimme korjanneet emme olisi korjanneet
te
Te
korjaisitte
-"-
ette korjaisi
-"-
te
Te
olisitte korjanneet
olisitte korjannut
ette olisi korjanneet
ette olisi korjannut
he korjaisivat eivät korjaisi he olisivat korjanneet eivät olisi korjanneet
passiivi korjattaisiin ei korjattaisi passiivi olisi korjattu ei olisi korjattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä korjannen en korjanne minä lienen korjannut en liene korjannut
sinä korjannet et korjanne sinä lienet korjannut et liene korjannut
hän korjannee ei korjanne hän lienee korjannut ei liene korjannut
me korjannemme emme korjanne me lienemme korjanneet emme liene korjanneet
te
Te
korjannette
-"-
ette korjanne
-"-
te
Te
lienette korjanneet
lienette korjannut
ette liene korjanneet
ette liene korjannut
he korjannevat eivät korjanne he lienevät korjanneet eivät liene korjanneet
passiivi korjattaneen ei korjattane passiivi lienee korjattu ei liene korjattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä korjaa älä korjaa sinä
hän korjatkoon älköön korjatko hän olkoon korjannut älköön olko korjannut
me korjatkaamme älkäämme korjatko me
te
Te
korjatkaa
-"-
älkää korjatko
-"-
te
Te
he korjatkoot älkööt korjatko he olkoot korjanneet älkööt olko korjanneet
passiivi korjattakoon älköön korjattako passiivi olkoon korjattu älköön olko korjattu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. korjata preesens korjaava korjattava
pitkä 1. korjatakseen1 perfekti korjannut korjattu
2. inessiivi korjatessa2 korjattaessa agentti korjaama4
instruktiivi korjaten kielteinen agentti korjaamaton
3. inessiivi korjaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi korjaamasta
illatiivi korjaamaan
adessiivi korjaamalla
abessiivi korjaamatta
instruktiivi korjaaman korjattaman
4. nominatiivi korjaaminen
partitiivi korjaamista
5 korjaamaisillaan3