Liite:Verbitaivutus/suomi/kuittailla

Vartalot
vokaalivartalo kuittaile-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo kuittail-

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kuittailen en kuittaile minä olen kuittaillut en ole kuittaillut
sinä kuittailet et kuittaile sinä olet kuittaillut et ole kuittaillut
hän kuittailee ei kuittaile hän on kuittaillut ei ole kuittaillut
me kuittailemme emme kuittaile me olemme kuittailleet emme ole kuittailleet
te
Te
kuittailette
-"-
ette kuittaile
-"-
te
Te
olette kuittailleet
olette kuittaillut
ette ole kuittailleet
ette ole kuittaillut
he kuittailevat eivät kuittaile he ovat kuittailleet eivät ole kuittailleet
passiivi kuittaillaan ei kuittailla passiivi on kuittailtu ei ole kuittailtu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kuittailin en kuittaillut minä olin kuittaillut en ollut kuittaillut
sinä kuittailit et kuittaillut sinä olit kuittaillut et ollut kuittaillut
hän kuittaili ei kuittaillut hän oli kuittaillut ei ollut kuittaillut
me kuittailimme emme kuittailleet me olimme kuittailleet emme olleet kuittailleet
te
Te
kuittailitte
-"-
ette kuittailleet
ette kuittaillut
te
Te
olitte kuittailleet
olitte kuittaillut
ette olleet kuittailleet
ette olleet kuittaillut
he kuittailivat eivät kuittailleet he olivat kuittailleet eivät olleet kuittailleet
passiivi kuittailtiin ei kuittailtu passiivi oli kuittailtu ei ollut kuittailtu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kuittailisin en kuittailisi minä olisin kuittaillut en olisi kuittaillut
sinä kuittailisit et kuittailisi sinä olisit kuittaillut et olisi kuittaillut
hän kuittailisi ei kuittailisi hän olisi kuittaillut ei olisi kuittaillut
me kuittailisimme emme kuittailisi me olisimme kuittailleet emme olisi kuittailleet
te
Te
kuittailisitte
-"-
ette kuittailisi
-"-
te
Te
olisitte kuittailleet
olisitte kuittaillut
ette olisi kuittailleet
ette olisi kuittaillut
he kuittailisivat eivät kuittailisi he olisivat kuittailleet eivät olisi kuittailleet
passiivi kuittailtaisiin ei kuittailtaisi passiivi olisi kuittailtu ei olisi kuittailtu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kuittaillen en kuittaille minä lienen kuittaillut en liene kuittaillut
sinä kuittaillet et kuittaille sinä lienet kuittaillut et liene kuittaillut
hän kuittaillee ei kuittaille hän lienee kuittaillut ei liene kuittaillut
me kuittaillemme emme kuittaille me lienemme kuittailleet emme liene kuittailleet
te
Te
kuittaillette
-"-
ette kuittaille
-"-
te
Te
lienette kuittailleet
lienette kuittaillut
ette liene kuittailleet
ette liene kuittaillut
he kuittaillevat eivät kuittaille he lienevät kuittailleet eivät liene kuittailleet
passiivi kuittailtaneen ei kuittailtane passiivi lienee kuittailtu ei liene kuittailtu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kuittaile älä kuittaile sinä
hän kuittailkoon älköön kuittailko hän olkoon kuittaillut älköön olko kuittaillut
me kuittailkaamme älkäämme kuittailko me
te
Te
kuittailkaa
-"-
älkää kuittailko
-"-
te
Te
he kuittailkoot älkööt kuittailko he olkoot kuittailleet älkööt olko kuittailleet
passiivi kuittailtakoon älköön kuittailtako passiivi olkoon kuittailtu älköön olko kuittailtu

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kuittailla preesens kuittaileva kuittailtava
pitkä 1. kuittaillakseen1 perfekti kuittaillut kuittailtu
2. inessiivi kuittaillessa2 kuittailtaessa agentti kuittailema4
instruktiivi kuittaillen kielteinen agentti kuittailematon
3. inessiivi kuittailemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. isoisän rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi kuittailemasta
illatiivi kuittailemaan
adessiivi kuittailemalla
abessiivi kuittailematta
instruktiivi kuittaileman kuittailtaman
4. kuittaileminen
5 kuittailemaisillaan3