Liite:Verbitaivutus/suomi/kuluttaa

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo kuluta-
vahva vokaalivartalo kulutta-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kulutan en kuluta minä olen kuluttanut en ole kuluttanut
sinä kulutat et kuluta sinä olet kuluttanut et ole kuluttanut
hän kuluttaa ei kuluta hän on kuluttanut ei ole kuluttanut
me kulutamme emme kuluta me olemme kuluttaneet emme ole kuluttaneet
te
Te
kulutatte
-"-
ette kuluta
-"-
te
Te
olette kuluttaneet
olette kuluttanut
ette ole kuluttaneet
ette ole kuluttanut
he kuluttavat eivät kuluta he ovat kuluttaneet eivät ole kuluttaneet
passiivi kulutetaan ei kuluteta passiivi on kulutettu ei ole kulutettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kulutin en kuluttanut minä olin kuluttanut en ollut kuluttanut
sinä kulutit et kuluttanut sinä olit kuluttanut et ollut kuluttanut
hän kulutti ei kuluttanut hän oli kuluttanut ei ollut kuluttanut
me kulutimme emme kuluttaneet me olimme kuluttaneet emme olleet kuluttaneet
te
Te
kulutitte
-"-
ette kuluttaneet
ette kuluttanut
te
Te
olitte kuluttaneet
olitte kuluttanut
ette olleet kuluttaneet
ette olleet kuluttanut
he kuluttivat eivät kuluttaneet he olivat kuluttaneet eivät olleet kuluttaneet
passiivi kulutettiin ei kulutettu passiivi oli kulutettu ei ollut kulutettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kuluttaisin en kuluttaisi minä olisin kuluttanut en olisi kuluttanut
sinä kuluttaisit et kuluttaisi sinä olisit kuluttanut et olisi kuluttanut
hän kuluttaisi ei kuluttaisi hän olisi kuluttanut ei olisi kuluttanut
me kuluttaisimme emme kuluttaisi me olisimme kuluttaneet emme olisi kuluttaneet
te
Te
kuluttaisitte
-"-
ette kuluttaisi
-"-
te
Te
olisitte kuluttaneet
olisitte kuluttanut
ette olisi kuluttaneet
ette olisi kuluttanut
he kuluttaisivat eivät kuluttaisi he olisivat kuluttaneet eivät olisi kuluttaneet
passiivi kulutettaisiin ei kulutettaisi passiivi olisi kulutettu ei olisi kulutettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kuluttanen en kuluttane minä lienen kuluttanut en liene kuluttanut
sinä kuluttanet et kuluttane sinä lienet kuluttanut et liene kuluttanut
hän kuluttanee ei kuluttane hän lienee kuluttanut ei liene kuluttanut
me kuluttanemme emme kuluttane me lienemme kuluttaneet emme liene kuluttaneet
te
Te
kuluttanette
-"-
ette kuluttane
-"-
te
Te
lienette kuluttaneet
lienette kuluttanut
ette liene kuluttaneet
ette liene kuluttanut
he kuluttanevat eivät kuluttane he lienevät kuluttaneet eivät liene kuluttaneet
passiivi kulutettaneen ei kulutettane passiivi lienee kulutettu ei liene kulutettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kuluta älä kuluta sinä
hän kuluttakoon älköön kuluttako hän olkoon kuluttanut älköön olko kuluttanut
me kuluttakaamme älkäämme kuluttako me
te
Te
kuluttakaa
-"-
älkää kuluttako
-"-
te
Te
he kuluttakoot älkööt kuluttako he olkoot kuluttaneet älkööt olko kuluttaneet
passiivi kulutettakoon älköön kulutettako passiivi olkoon kulutettu älköön olko kulutettu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kuluttaa preesens kuluttava kulutettava
pitkä 1. kuluttaakseen1 perfekti kuluttanut kulutettu
2. inessiivi kuluttaessa2 kulutettaessa agentti kuluttama4
instruktiivi kuluttaen kielteinen agentti kuluttamaton
3. inessiivi kuluttamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kuluttamasta
illatiivi kuluttamaan
adessiivi kuluttamalla
abessiivi kuluttamatta
instruktiivi kuluttaman kulutettaman
4. kuluttaminen
5 kuluttamaisillaan3