Liite:Verbitaivutus/suomi/kunnostaa

Vartalot
vokaalivartalo kunnosta-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kunnostan en kunnosta minä olen kunnostanut en ole kunnostanut
sinä kunnostat et kunnosta sinä olet kunnostanut et ole kunnostanut
hän kunnostaa ei kunnosta hän on kunnostanut ei ole kunnostanut
me kunnostamme emme kunnosta me olemme kunnostaneet emme ole kunnostaneet
te
Te
kunnostatte
-"-
ette kunnosta
-"-
te
Te
olette kunnostaneet
olette kunnostanut
ette ole kunnostaneet
ette ole kunnostanut
he kunnostavat eivät kunnosta he ovat kunnostaneet eivät ole kunnostaneet
passiivi kunnostetaan ei kunnosteta passiivi on kunnostettu ei ole kunnostettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kunnostin en kunnostanut minä olin kunnostanut en ollut kunnostanut
sinä kunnostit et kunnostanut sinä olit kunnostanut et ollut kunnostanut
hän kunnosti ei kunnostanut hän oli kunnostanut ei ollut kunnostanut
me kunnostimme emme kunnostaneet me olimme kunnostaneet emme olleet kunnostaneet
te
Te
kunnostitte
-"-
ette kunnostaneet
ette kunnostanut
te
Te
olitte kunnostaneet
olitte kunnostanut
ette olleet kunnostaneet
ette olleet kunnostanut
he kunnostivat eivät kunnostaneet he olivat kunnostaneet eivät olleet kunnostaneet
passiivi kunnostettiin ei kunnostettu passiivi oli kunnostettu ei ollut kunnostettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kunnostaisin en kunnostaisi minä olisin kunnostanut en olisi kunnostanut
sinä kunnostaisit et kunnostaisi sinä olisit kunnostanut et olisi kunnostanut
hän kunnostaisi ei kunnostaisi hän olisi kunnostanut ei olisi kunnostanut
me kunnostaisimme emme kunnostaisi me olisimme kunnostaneet emme olisi kunnostaneet
te
Te
kunnostaisitte
-"-
ette kunnostaisi
-"-
te
Te
olisitte kunnostaneet
olisitte kunnostanut
ette olisi kunnostaneet
ette olisi kunnostanut
he kunnostaisivat eivät kunnostaisi he olisivat kunnostaneet eivät olisi kunnostaneet
passiivi kunnostettaisiin ei kunnostettaisi passiivi olisi kunnostettu ei olisi kunnostettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kunnostanen en kunnostane minä lienen kunnostanut en liene kunnostanut
sinä kunnostanet et kunnostane sinä lienet kunnostanut et liene kunnostanut
hän kunnostanee ei kunnostane hän lienee kunnostanut ei liene kunnostanut
me kunnostanemme emme kunnostane me lienemme kunnostaneet emme liene kunnostaneet
te
Te
kunnostanette
-"-
ette kunnostane
-"-
te
Te
lienette kunnostaneet
lienette kunnostanut
ette liene kunnostaneet
ette liene kunnostanut
he kunnostanevat eivät kunnostane he lienevät kunnostaneet eivät liene kunnostaneet
passiivi kunnostettaneen ei kunnostettane passiivi lienee kunnostettu ei liene kunnostettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kunnosta älä kunnosta sinä
hän kunnostakoon älköön kunnostako hän olkoon kunnostanut älköön olko kunnostanut
me kunnostakaamme älkäämme kunnostako me
te
Te
kunnostakaa
-"-
älkää kunnostako
-"-
te
Te
he kunnostakoot älkööt kunnostako he olkoot kunnostaneet älkööt olko kunnostaneet
passiivi kunnostettakoon älköön kunnostettako passiivi olkoon kunnostettu älköön olko kunnostettu

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kunnostaa preesens kunnostava kunnostettava
pitkä 1. kunnostaakseen1 perfekti kunnostanut kunnostettu
2. inessiivi kunnostaessa2 kunnostettaessa agentti kunnostama4
instruktiivi kunnostaen kielteinen agentti kunnostamaton
3. inessiivi kunnostamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kunnostamasta
illatiivi kunnostamaan
adessiivi kunnostamalla
abessiivi kunnostamatta
instruktiivi kunnostaman kunnostettaman
4. kunnostaminen
5 kunnostamaisillaan3