Liite:Verbitaivutus/suomi/kylvettää

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo kylvetä-
vahva vokaalivartalo kylvettä-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kylvetän en kylvetä minä olen kylvettänyt en ole kylvettänyt
sinä kylvetät et kylvetä sinä olet kylvettänyt et ole kylvettänyt
hän kylvettää ei kylvetä hän on kylvettänyt ei ole kylvettänyt
me kylvetämme emme kylvetä me olemme kylvettäneet emme ole kylvettäneet
te
Te
kylvetätte
-"-
ette kylvetä
-"-
te
Te
olette kylvettäneet
olette kylvettänyt
ette ole kylvettäneet
ette ole kylvettänyt
he kylvettävät eivät kylvetä he ovat kylvettäneet eivät ole kylvettäneet
passiivi kylvetetään ei kylvetetä passiivi on kylvetetty ei ole kylvetetty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kylvetin en kylvettänyt minä olin kylvettänyt en ollut kylvettänyt
sinä kylvetit et kylvettänyt sinä olit kylvettänyt et ollut kylvettänyt
hän kylvetti ei kylvettänyt hän oli kylvettänyt ei ollut kylvettänyt
me kylvetimme emme kylvettäneet me olimme kylvettäneet emme olleet kylvettäneet
te
Te
kylvetitte
-"-
ette kylvettäneet
ette kylvettänyt
te
Te
olitte kylvettäneet
olitte kylvettänyt
ette olleet kylvettäneet
ette olleet kylvettänyt
he kylvettivät eivät kylvettäneet he olivat kylvettäneet eivät olleet kylvettäneet
passiivi kylvetettiin ei kylvetetty passiivi oli kylvetetty ei ollut kylvetetty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kylvettäisin en kylvettäisi minä olisin kylvettänyt en olisi kylvettänyt
sinä kylvettäisit et kylvettäisi sinä olisit kylvettänyt et olisi kylvettänyt
hän kylvettäisi ei kylvettäisi hän olisi kylvettänyt ei olisi kylvettänyt
me kylvettäisimme emme kylvettäisi me olisimme kylvettäneet emme olisi kylvettäneet
te
Te
kylvettäisitte
-"-
ette kylvettäisi
-"-
te
Te
olisitte kylvettäneet
olisitte kylvettänyt
ette olisi kylvettäneet
ette olisi kylvettänyt
he kylvettäisivät eivät kylvettäisi he olisivat kylvettäneet eivät olisi kylvettäneet
passiivi kylvetettäisiin ei kylvetettäisi passiivi olisi kylvetetty ei olisi kylvetetty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kylvettänen en kylvettäne minä lienen kylvettänyt en liene kylvettänyt
sinä kylvettänet et kylvettäne sinä lienet kylvettänyt et liene kylvettänyt
hän kylvettänee ei kylvettäne hän lienee kylvettänyt ei liene kylvettänyt
me kylvettänemme emme kylvettäne me lienemme kylvettäneet emme liene kylvettäneet
te
Te
kylvettänette
-"-
ette kylvettäne
-"-
te
Te
lienette kylvettäneet
lienette kylvettänyt
ette liene kylvettäneet
ette liene kylvettänyt
he kylvettänevät eivät kylvettäne he lienevät kylvettäneet eivät liene kylvettäneet
passiivi kylvetettäneen ei kylvetettäne passiivi lienee kylvetetty ei liene kylvetetty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kylvetä älä kylvetä sinä
hän kylvettäköön älköön kylvettäkö hän olkoon kylvettänyt älköön olko kylvettänyt
me kylvettäkäämme älkäämme kylvettäkö me
te
Te
kylvettäkää
-"-
älkää kylvettäkö
-"-
te
Te
he kylvettäkööt älkööt kylvettäkö he olkoot kylvettäneet älkööt olko kylvettäneet
passiivi kylvetettäköön älköön kylvetettäkö passiivi olkoon kylvetetty älköön olko kylvetetty

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kylvettää preesens kylvettävä kylvetettävä
pitkä 1. kylvettääkseen1 perfekti kylvettänyt kylvetetty
2. inessiivi kylvettäessä2 kylvetettäessä agentti kylvettämä4
instruktiivi kylvettäen kielteinen agentti kylvettämätön
3. inessiivi kylvettämässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kylvettämästä
illatiivi kylvettämään
adessiivi kylvettämällä
abessiivi kylvettämättä
instruktiivi kylvettämän kylvetettämän
4. kylvettäminen
5 kylvettämäisillään3