Liite:Verbitaivutus/suomi/läjätä

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä läjään en läjää minä olen läjännyt en ole läjännyt
sinä läjäät et läjää sinä olet läjännyt et ole läjännyt
hän läjää ei läjää hän on läjännyt ei ole läjännyt
me läjäämme emme läjää me olemme läjänneet emme ole läjänneet
te
Te
läjäätte
-"-
ette läjää
-"-
te
Te
olette läjänneet
olette läjännyt
ette ole läjänneet
ette ole läjännyt
he läjäävät eivät läjää he ovat läjänneet eivät ole läjänneet
passiivi läjätään ei läjätä passiivi on läjätty ei ole läjätty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä läjäsin en läjännyt minä olin läjännyt en ollut läjännyt
sinä läjäsit et läjännyt sinä olit läjännyt et ollut läjännyt
hän läjäsi ei läjännyt hän oli läjännyt ei ollut läjännyt
me läjäsimme emme läjänneet me olimme läjänneet emme olleet läjänneet
te
Te
läjäsitte
-"-
ette läjänneet
ette läjännyt
te
Te
olitte läjänneet
olitte läjännyt
ette olleet läjänneet
ette olleet läjännyt
he läjäsivät eivät läjänneet he olivat läjänneet eivät olleet läjänneet
passiivi läjättiin ei läjätty passiivi oli läjätty ei ollut läjätty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä läjäisin en läjäisi minä olisin läjännyt en olisi läjännyt
sinä läjäisit et läjäisi sinä olisit läjännyt et olisi läjännyt
hän läjäisi ei läjäisi hän olisi läjännyt ei olisi läjännyt
me läjäisimme emme läjäisi me olisimme läjänneet emme olisi läjänneet
te
Te
läjäisitte
-"-
ette läjäisi
-"-
te
Te
olisitte läjänneet
olisitte läjännyt
ette olisi läjänneet
ette olisi läjännyt
he läjäisivät eivät läjäisi he olisivat läjänneet eivät olisi läjänneet
passiivi läjättäisiin ei läjättäisi passiivi olisi läjätty ei olisi läjätty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä läjännen en läjänne minä lienen läjännyt en liene läjännyt
sinä läjännet et läjänne sinä lienet läjännyt et liene läjännyt
hän läjännee ei läjänne hän lienee läjännyt ei liene läjännyt
me läjännemme emme läjänne me lienemme läjänneet emme liene läjänneet
te
Te
läjännette
-"-
ette läjänne
-"-
te
Te
lienette läjänneet
lienette läjännyt
ette liene läjänneet
ette liene läjännyt
he läjännevät eivät läjänne he lienevät läjänneet eivät liene läjänneet
passiivi läjättäneen ei läjättäne passiivi lienee läjätty ei liene läjätty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä läjää älä läjää sinä
hän läjätköön älköön läjätkö hän olkoon läjännyt älköön olko läjännyt
me läjätkäämme älkäämme läjätkö me
te
Te
läjätkää
-"-
älkää läjätkö
-"-
te
Te
he läjätkööt älkööt läjätkö he olkoot läjänneet älkööt olko läjänneet
passiivi läjättäköön älköön läjättäkö passiivi olkoon läjätty älköön olko läjätty

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. läjätä preesens läjäävä läjättävä
pitkä 1. läjätäkseen1 perfekti läjännyt läjätty
2. inessiivi läjätessä2 läjättäessä agentti läjäämä4
instruktiivi läjäten kielteinen agentti läjäämätön
3. inessiivi läjäämässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi läjäämästä
illatiivi läjäämään
adessiivi läjäämällä
abessiivi läjäämättä
instruktiivi läjäämän läjättämän
4. nominatiivi läjääminen
partitiivi läjäämistä
5 läjäämäisillään3