Liite:Verbitaivutus/suomi/laittaa

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo laita-
vahva vokaalivartalo laitta-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä laitan en laita minä olen laittanut en ole laittanut
sinä laitat et laita sinä olet laittanut et ole laittanut
hän laittaa ei laita hän on laittanut ei ole laittanut
me laitamme emme laita me olemme laittaneet emme ole laittaneet
te
Te
laitatte
-"-
ette laita
-"-
te
Te
olette laittaneet
olette laittanut
ette ole laittaneet
ette ole laittanut
he laittavat eivät laita he ovat laittaneet eivät ole laittaneet
passiivi laitetaan ei laiteta passiivi on laitettu ei ole laitettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä laitoin en laittanut minä olin laittanut en ollut laittanut
sinä laitoit et laittanut sinä olit laittanut et ollut laittanut
hän laittoi ei laittanut hän oli laittanut ei ollut laittanut
me laitoimme emme laittaneet me olimme laittaneet emme olleet laittaneet
te
Te
laitoitte
-"-
ette laittaneet
ette laittanut
te
Te
olitte laittaneet
olitte laittanut
ette olleet laittaneet
ette olleet laittanut
he laittoivat eivät laittaneet he olivat laittaneet eivät olleet laittaneet
passiivi laitettiin ei laitettu passiivi oli laitettu ei ollut laitettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä laittaisin en laittaisi minä olisin laittanut en olisi laittanut
sinä laittaisit et laittaisi sinä olisit laittanut et olisi laittanut
hän laittaisi ei laittaisi hän olisi laittanut ei olisi laittanut
me laittaisimme emme laittaisi me olisimme laittaneet emme olisi laittaneet
te
Te
laittaisitte
-"-
ette laittaisi
-"-
te
Te
olisitte laittaneet
olisitte laittanut
ette olisi laittaneet
ette olisi laittanut
he laittaisivat eivät laittaisi he olisivat laittaneet eivät olisi laittaneet
passiivi laitettaisiin ei laitettaisi passiivi olisi laitettu ei olisi laitettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä laittanen en laittane minä lienen laittanut en liene laittanut
sinä laittanet et laittane sinä lienet laittanut et liene laittanut
hän laittanee ei laittane hän lienee laittanut ei liene laittanut
me laittanemme emme laittane me lienemme laittaneet emme liene laittaneet
te
Te
laittanette
-"-
ette laittane
-"-
te
Te
lienette laittaneet
lienette laittanut
ette liene laittaneet
ette liene laittanut
he laittanevat eivät laittane he lienevät laittaneet eivät liene laittaneet
passiivi laitettaneen ei laitettane passiivi lienee laitettu ei liene laitettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä laita älä laita sinä
hän laittakoon älköön laittako hän olkoon laittanut älköön olko laittanut
me laittakaamme älkäämme laittako me
te
Te
laittakaa
-"-
älkää laittako
-"-
te
Te
he laittakoot älkööt laittako he olkoot laittaneet älkööt olko laittaneet
passiivi laitettakoon älköön laitettako passiivi olkoon laitettu älköön olko laitettu

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. laittaa preesens laittava laitettava
pitkä 1. laittaakseen1 perfekti laittanut laitettu
2. inessiivi laittaessa2 laitettaessa agentti laittama4
instruktiivi laittaen kielteinen agentti laittamaton
3. inessiivi laittamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi laittamasta
illatiivi laittamaan
adessiivi laittamalla
abessiivi laittamatta
instruktiivi laittaman laitettaman
4. laittaminen
5 laittamaisillaan3