Liite:Verbitaivutus/suomi/lakkauttaa

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo lakkauta-
vahva vokaalivartalo lakkautta-
konsonanttivartalo -

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lakkautan en lakkauta minä olen lakkauttanut en ole lakkauttanut
sinä lakkautat et lakkauta sinä olet lakkauttanut et ole lakkauttanut
hän lakkauttaa ei lakkauta hän on lakkauttanut ei ole lakkauttanut
me lakkautamme emme lakkauta me olemme lakkauttaneet emme ole lakkauttaneet
te
Te
lakkautatte
-"-
ette lakkauta
-"-
te
Te
olette lakkauttaneet
olette lakkauttanut
ette ole lakkauttaneet
ette ole lakkauttanut
he lakkauttavat eivät lakkauta he ovat lakkauttaneet eivät ole lakkauttaneet
passiivi lakkautetaan ei lakkauteta passiivi on lakkautettu ei ole lakkautettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lakkautin en lakkauttanut minä olin lakkauttanut en ollut lakkauttanut
sinä lakkautit et lakkauttanut sinä olit lakkauttanut et ollut lakkauttanut
hän lakkautti ei lakkauttanut hän oli lakkauttanut ei ollut lakkauttanut
me lakkautimme emme lakkauttaneet me olimme lakkauttaneet emme olleet lakkauttaneet
te
Te
lakkautitte
-"-
ette lakkauttaneet
ette lakkauttanut
te
Te
olitte lakkauttaneet
olitte lakkauttanut
ette olleet lakkauttaneet
ette olleet lakkauttanut
he lakkauttivat eivät lakkauttaneet he olivat lakkauttaneet eivät olleet lakkauttaneet
passiivi lakkautettiin ei lakkautettu passiivi oli lakkautettu ei ollut lakkautettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lakkauttaisin en lakkauttaisi minä olisin lakkauttanut en olisi lakkauttanut
sinä lakkauttaisit et lakkauttaisi sinä olisit lakkauttanut et olisi lakkauttanut
hän lakkauttaisi ei lakkauttaisi hän olisi lakkauttanut ei olisi lakkauttanut
me lakkauttaisimme emme lakkauttaisi me olisimme lakkauttaneet emme olisi lakkauttaneet
te
Te
lakkauttaisitte
-"-
ette lakkauttaisi
-"-
te
Te
olisitte lakkauttaneet
olisitte lakkauttanut
ette olisi lakkauttaneet
ette olisi lakkauttanut
he lakkauttaisivat eivät lakkauttaisi he olisivat lakkauttaneet eivät olisi lakkauttaneet
passiivi lakkautettaisiin ei lakkautettaisi passiivi olisi lakkautettu ei olisi lakkautettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lakkauttanen en lakkauttane minä lienen lakkauttanut en liene lakkauttanut
sinä lakkauttanet et lakkauttane sinä lienet lakkauttanut et liene lakkauttanut
hän lakkauttanee ei lakkauttane hän lienee lakkauttanut ei liene lakkauttanut
me lakkauttanemme emme lakkauttane me lienemme lakkauttaneet emme liene lakkauttaneet
te
Te
lakkauttanette
-"-
ette lakkauttane
-"-
te
Te
lienette lakkauttaneet
lienette lakkauttanut
ette liene lakkauttaneet
ette liene lakkauttanut
he lakkauttanevat eivät lakkauttane he lienevät lakkauttaneet eivät liene lakkauttaneet
passiivi lakkautettaneen ei lakkautettane passiivi lienee lakkautettu ei liene lakkautettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä lakkauta älä lakkauta sinä
hän lakkauttakoon älköön lakkauttako hän olkoon lakkauttanut älköön olko lakkauttanut
me lakkauttakaamme älkäämme lakkauttako me
te
Te
lakkauttakaa
-"-
älkää lakkauttako
-"-
te
Te
he lakkauttakoot älkööt lakkauttako he olkoot lakkauttaneet älkööt olko lakkauttaneet
passiivi lakkautettakoon älköön lakkautettako passiivi olkoon lakkautettu älköön olko lakkautettu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. lakkauttaa preesens lakkauttava lakkautettava
pitkä 1. lakkauttaakseen1 perfekti lakkauttanut lakkautettu
2. inessiivi lakkauttaessa2 lakkautettaessa agentti lakkauttama4
instruktiivi lakkauttaen kielteinen agentti lakkauttamaton
3. inessiivi lakkauttamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi lakkauttamasta
illatiivi lakkauttamaan
adessiivi lakkauttamalla
abessiivi lakkauttamatta
instruktiivi lakkauttaman lakkautettaman
4. nominatiivi lakkauttaminen
partitiivi lakkauttamista
5 lakkauttamaisillaan3