Liite:Verbitaivutus/suomi/laskeutua

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo laskeudu-
vahva vokaalivartalo laskeutu-
konsonanttivartalo -

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä laskeudun en laskeudu minä olen laskeutunut en ole laskeutunut
sinä laskeudut et laskeudu sinä olet laskeutunut et ole laskeutunut
hän laskeutuu ei laskeudu hän on laskeutunut ei ole laskeutunut
me laskeudumme emme laskeudu me olemme laskeutuneet emme ole laskeutuneet
te
Te
laskeudutte
-"-
ette laskeudu
-"-
te
Te
olette laskeutuneet
olette laskeutunut
ette ole laskeutuneet
ette ole laskeutunut
he laskeutuvat eivät laskeudu he ovat laskeutuneet eivät ole laskeutuneet
passiivi laskeudutaan ei laskeuduta passiivi on laskeuduttu ei ole laskeuduttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä laskeuduin en laskeutunut minä olin laskeutunut en ollut laskeutunut
sinä laskeuduit et laskeutunut sinä olit laskeutunut et ollut laskeutunut
hän laskeutui ei laskeutunut hän oli laskeutunut ei ollut laskeutunut
me laskeuduimme emme laskeutuneet me olimme laskeutuneet emme olleet laskeutuneet
te
Te
laskeuduitte
-"-
ette laskeutuneet
ette laskeutunut
te
Te
olitte laskeutuneet
olitte laskeutunut
ette olleet laskeutuneet
ette olleet laskeutunut
he laskeutuivat eivät laskeutuneet he olivat laskeutuneet eivät olleet laskeutuneet
passiivi laskeuduttiin ei laskeuduttu passiivi oli laskeuduttu ei ollut laskeuduttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä laskeutuisin en laskeutuisi minä olisin laskeutunut en olisi laskeutunut
sinä laskeutuisit et laskeutuisi sinä olisit laskeutunut et olisi laskeutunut
hän laskeutuisi ei laskeutuisi hän olisi laskeutunut ei olisi laskeutunut
me laskeutuisimme emme laskeutuisi me olisimme laskeutuneet emme olisi laskeutuneet
te
Te
laskeutuisitte
-"-
ette laskeutuisi
-"-
te
Te
olisitte laskeutuneet
olisitte laskeutunut
ette olisi laskeutuneet
ette olisi laskeutunut
he laskeutuisivat eivät laskeutuisi he olisivat laskeutuneet eivät olisi laskeutuneet
passiivi laskeuduttaisiin ei laskeuduttaisi passiivi olisi laskeuduttu ei olisi laskeuduttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä laskeutunen en laskeutune minä lienen laskeutunut en liene laskeutunut
sinä laskeutunet et laskeutune sinä lienet laskeutunut et liene laskeutunut
hän laskeutunee ei laskeutune hän lienee laskeutunut ei liene laskeutunut
me laskeutunemme emme laskeutune me lienemme laskeutuneet emme liene laskeutuneet
te
Te
laskeutunette
-"-
ette laskeutune
-"-
te
Te
lienette laskeutuneet
lienette laskeutunut
ette liene laskeutuneet
ette liene laskeutunut
he laskeutunevat eivät laskeutune he lienevät laskeutuneet eivät liene laskeutuneet
passiivi laskeuduttaneen ei laskeuduttane passiivi lienee laskeuduttu ei liene laskeuduttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä laskeudu älä laskeudu sinä
hän laskeutukoon älköön laskeutuko hän olkoon laskeutunut älköön olko laskeutunut
me laskeutukaamme älkäämme laskeutuko me
te
Te
laskeutukaa
-"-
älkää laskeutuko
-"-
te
Te
he laskeutukoot älkööt laskeutuko he olkoot laskeutuneet älkööt olko laskeutuneet
passiivi laskeuduttakoon älköön laskeuduttako passiivi olkoon laskeuduttu älköön olko laskeuduttu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. laskeutua preesens laskeutuva laskeuduttava
pitkä 1. laskeutuakseen1 perfekti laskeutunut laskeuduttu
2. inessiivi laskeutuessa2 laskeuduttaessa agentti laskeutuma4
instruktiivi laskeutuen kielteinen agentti laskeutumaton
3. inessiivi laskeutumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi laskeutumasta
illatiivi laskeutumaan
adessiivi laskeutumalla
abessiivi laskeutumatta
instruktiivi laskeutuman laskeuduttaman
4. nominatiivi laskeutuminen
partitiivi laskeutumista
5 laskeutumaisillaan3