Liite:Verbitaivutus/suomi/laulella

Vartalot
vokaalivartalo laulele-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo laulel-

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä laulelen en laulele minä olen laulellut en ole laulellut
sinä laulelet et laulele sinä olet laulellut et ole laulellut
hän laulelee ei laulele hän on laulellut ei ole laulellut
me laulelemme emme laulele me olemme laulelleet emme ole laulelleet
te
Te
laulelette
-"-
ette laulele
-"-
te
Te
olette laulelleet
olette laulellut
ette ole laulelleet
ette ole laulellut
he laulelevat eivät laulele he ovat laulelleet eivät ole laulelleet
passiivi laulellaan ei laulella passiivi on lauleltu ei ole lauleltu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä laulelin en laulellut minä olin laulellut en ollut laulellut
sinä laulelit et laulellut sinä olit laulellut et ollut laulellut
hän lauleli ei laulellut hän oli laulellut ei ollut laulellut
me laulelimme emme laulelleet me olimme laulelleet emme olleet laulelleet
te
Te
laulelitte
-"-
ette laulelleet
ette laulellut
te
Te
olitte laulelleet
olitte laulellut
ette olleet laulelleet
ette olleet laulellut
he laulelivat eivät laulelleet he olivat laulelleet eivät olleet laulelleet
passiivi lauleltiin ei lauleltu passiivi oli lauleltu ei ollut lauleltu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä laulelisin en laulelisi minä olisin laulellut en olisi laulellut
sinä laulelisit et laulelisi sinä olisit laulellut et olisi laulellut
hän laulelisi ei laulelisi hän olisi laulellut ei olisi laulellut
me laulelisimme emme laulelisi me olisimme laulelleet emme olisi laulelleet
te
Te
laulelisitte
-"-
ette laulelisi
-"-
te
Te
olisitte laulelleet
olisitte laulellut
ette olisi laulelleet
ette olisi laulellut
he laulelisivat eivät laulelisi he olisivat laulelleet eivät olisi laulelleet
passiivi lauleltaisiin ei lauleltaisi passiivi olisi lauleltu ei olisi lauleltu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä laulellen en laulelle minä lienen laulellut en liene laulellut
sinä laulellet et laulelle sinä lienet laulellut et liene laulellut
hän laulellee ei laulelle hän lienee laulellut ei liene laulellut
me laulellemme emme laulelle me lienemme laulelleet emme liene laulelleet
te
Te
laulellette
-"-
ette laulelle
-"-
te
Te
lienette laulelleet
lienette laulellut
ette liene laulelleet
ette liene laulellut
he laulellevat eivät laulelle he lienevät laulelleet eivät liene laulelleet
passiivi lauleltaneen ei lauleltane passiivi lienee lauleltu ei liene lauleltu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä laulele älä laulele sinä
hän laulelkoon älköön laulelko hän olkoon laulellut älköön olko laulellut
me laulelkaamme älkäämme laulelko me
te
Te
laulelkaa
-"-
älkää laulelko
-"-
te
Te
he laulelkoot älkööt laulelko he olkoot laulelleet älkööt olko laulelleet
passiivi lauleltakoon älköön lauleltako passiivi olkoon lauleltu älköön olko lauleltu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. laulella preesens lauleleva lauleltava
pitkä 1. laulellakseen1 perfekti laulellut lauleltu
2. inessiivi laulellessa2 lauleltaessa agentti laulelema4
instruktiivi laulellen kielteinen agentti laulelematon
3. inessiivi laulelemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. isoisän rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi laulelemasta
illatiivi laulelemaan
adessiivi laulelemalla
abessiivi laulelematta
instruktiivi lauleleman lauleltaman
4. lauleleminen
5 laulelemaisillaan3