Liite:Verbitaivutus/suomi/lauleskella

Vartalot
vokaalivartalo lauleskele-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo lauleskel-

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lauleskelen en lauleskele minä olen lauleskellut en ole lauleskellut
sinä lauleskelet et lauleskele sinä olet lauleskellut et ole lauleskellut
hän lauleskelee ei lauleskele hän on lauleskellut ei ole lauleskellut
me lauleskelemme emme lauleskele me olemme lauleskelleet emme ole lauleskelleet
te
Te
lauleskelette
-"-
ette lauleskele
-"-
te
Te
olette lauleskelleet
olette lauleskellut
ette ole lauleskelleet
ette ole lauleskellut
he lauleskelevat eivät lauleskele he ovat lauleskelleet eivät ole lauleskelleet
passiivi lauleskellaan ei lauleskella passiivi on lauleskeltu ei ole lauleskeltu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lauleskelin en lauleskellut minä olin lauleskellut en ollut lauleskellut
sinä lauleskelit et lauleskellut sinä olit lauleskellut et ollut lauleskellut
hän lauleskeli ei lauleskellut hän oli lauleskellut ei ollut lauleskellut
me lauleskelimme emme lauleskelleet me olimme lauleskelleet emme olleet lauleskelleet
te
Te
lauleskelitte
-"-
ette lauleskelleet
ette lauleskellut
te
Te
olitte lauleskelleet
olitte lauleskellut
ette olleet lauleskelleet
ette olleet lauleskellut
he lauleskelivat eivät lauleskelleet he olivat lauleskelleet eivät olleet lauleskelleet
passiivi lauleskeltiin ei lauleskeltu passiivi oli lauleskeltu ei ollut lauleskeltu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lauleskelisin en lauleskelisi minä olisin lauleskellut en olisi lauleskellut
sinä lauleskelisit et lauleskelisi sinä olisit lauleskellut et olisi lauleskellut
hän lauleskelisi ei lauleskelisi hän olisi lauleskellut ei olisi lauleskellut
me lauleskelisimme emme lauleskelisi me olisimme lauleskelleet emme olisi lauleskelleet
te
Te
lauleskelisitte
-"-
ette lauleskelisi
-"-
te
Te
olisitte lauleskelleet
olisitte lauleskellut
ette olisi lauleskelleet
ette olisi lauleskellut
he lauleskelisivat eivät lauleskelisi he olisivat lauleskelleet eivät olisi lauleskelleet
passiivi lauleskeltaisiin ei lauleskeltaisi passiivi olisi lauleskeltu ei olisi lauleskeltu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lauleskellen en lauleskelle minä lienen lauleskellut en liene lauleskellut
sinä lauleskellet et lauleskelle sinä lienet lauleskellut et liene lauleskellut
hän lauleskellee ei lauleskelle hän lienee lauleskellut ei liene lauleskellut
me lauleskellemme emme lauleskelle me lienemme lauleskelleet emme liene lauleskelleet
te
Te
lauleskellette
-"-
ette lauleskelle
-"-
te
Te
lienette lauleskelleet
lienette lauleskellut
ette liene lauleskelleet
ette liene lauleskellut
he lauleskellevat eivät lauleskelle he lienevät lauleskelleet eivät liene lauleskelleet
passiivi lauleskeltaneen ei lauleskeltane passiivi lienee lauleskeltu ei liene lauleskeltu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä lauleskele älä lauleskele sinä
hän lauleskelkoon älköön lauleskelko hän olkoon lauleskellut älköön olko lauleskellut
me lauleskelkaamme älkäämme lauleskelko me
te
Te
lauleskelkaa
-"-
älkää lauleskelko
-"-
te
Te
he lauleskelkoot älkööt lauleskelko he olkoot lauleskelleet älkööt olko lauleskelleet
passiivi lauleskeltakoon älköön lauleskeltako passiivi olkoon lauleskeltu älköön olko lauleskeltu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. lauleskella preesens lauleskeleva lauleskeltava
pitkä 1. lauleskellakseen1 perfekti lauleskellut lauleskeltu
2. inessiivi lauleskellessa2 lauleskeltaessa agentti lauleskelema4
instruktiivi lauleskellen kielteinen agentti lauleskelematon
3. inessiivi lauleskelemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. isoisän rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi lauleskelemasta
illatiivi lauleskelemaan
adessiivi lauleskelemalla
abessiivi lauleskelematta
instruktiivi lauleskeleman lauleskeltaman
4. lauleskeleminen
5 lauleskelemaisillaan3