Liite:Verbitaivutus/suomi/liikahtaa

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo liikahda-
vahva vokaalivartalo liikahta-
konsonanttivartalo -

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä liikahdan en liikahda minä olen liikahtanut en ole liikahtanut
sinä liikahdat et liikahda sinä olet liikahtanut et ole liikahtanut
hän liikahtaa ei liikahda hän on liikahtanut ei ole liikahtanut
me liikahdamme emme liikahda me olemme liikahtaneet emme ole liikahtaneet
te
Te
liikahdatte
-"-
ette liikahda
-"-
te
Te
olette liikahtaneet
olette liikahtanut
ette ole liikahtaneet
ette ole liikahtanut
he liikahtavat eivät liikahda he ovat liikahtaneet eivät ole liikahtaneet
passiivi liikahdetaan ei liikahdeta passiivi on liikahdettu ei ole liikahdettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä liikahdin en liikahtanut minä olin liikahtanut en ollut liikahtanut
sinä liikahdit et liikahtanut sinä olit liikahtanut et ollut liikahtanut
hän liikahti ei liikahtanut hän oli liikahtanut ei ollut liikahtanut
me liikahdimme emme liikahtaneet me olimme liikahtaneet emme olleet liikahtaneet
te
Te
liikahditte
-"-
ette liikahtaneet
ette liikahtanut
te
Te
olitte liikahtaneet
olitte liikahtanut
ette olleet liikahtaneet
ette olleet liikahtanut
he liikahtivat eivät liikahtaneet he olivat liikahtaneet eivät olleet liikahtaneet
passiivi liikahdettiin ei liikahdettu passiivi oli liikahdettu ei ollut liikahdettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä liikahtaisin en liikahtaisi minä olisin liikahtanut en olisi liikahtanut
sinä liikahtaisit et liikahtaisi sinä olisit liikahtanut et olisi liikahtanut
hän liikahtaisi ei liikahtaisi hän olisi liikahtanut ei olisi liikahtanut
me liikahtaisimme emme liikahtaisi me olisimme liikahtaneet emme olisi liikahtaneet
te
Te
liikahtaisitte
-"-
ette liikahtaisi
-"-
te
Te
olisitte liikahtaneet
olisitte liikahtanut
ette olisi liikahtaneet
ette olisi liikahtanut
he liikahtaisivat eivät liikahtaisi he olisivat liikahtaneet eivät olisi liikahtaneet
passiivi liikahdettaisiin ei liikahdettaisi passiivi olisi liikahdettu ei olisi liikahdettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä liikahtanen en liikahtane minä lienen liikahtanut en liene liikahtanut
sinä liikahtanet et liikahtane sinä lienet liikahtanut et liene liikahtanut
hän liikahtanee ei liikahtane hän lienee liikahtanut ei liene liikahtanut
me liikahtanemme emme liikahtane me lienemme liikahtaneet emme liene liikahtaneet
te
Te
liikahtanette
-"-
ette liikahtane
-"-
te
Te
lienette liikahtaneet
lienette liikahtanut
ette liene liikahtaneet
ette liene liikahtanut
he liikahtanevat eivät liikahtane he lienevät liikahtaneet eivät liene liikahtaneet
passiivi liikahdettaneen ei liikahdettane passiivi lienee liikahdettu ei liene liikahdettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä liikahda älä liikahda sinä
hän liikahtakoon älköön liikahtako hän olkoon liikahtanut älköön olko liikahtanut
me liikahtakaamme älkäämme liikahtako me
te
Te
liikahtakaa
-"-
älkää liikahtako
-"-
te
Te
he liikahtakoot älkööt liikahtako he olkoot liikahtaneet älkööt olko liikahtaneet
passiivi liikahdettakoon älköön liikahdettako passiivi olkoon liikahdettu älköön olko liikahdettu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. liikahtaa preesens liikahtava liikahdettava
pitkä 1. liikahtaakseen1 perfekti liikahtanut liikahdettu
2. inessiivi liikahtaessa2 liikahdettaessa agentti liikahtama4
instruktiivi liikahtaen kielteinen agentti liikahtamaton
3. inessiivi liikahtamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi liikahtamasta
illatiivi liikahtamaan
adessiivi liikahtamalla
abessiivi liikahtamatta
instruktiivi liikahtaman liikahdettaman
4. nominatiivi liikahtaminen
partitiivi liikahtamista
5 liikahtamaisillaan3