Liite:Verbitaivutus/suomi/liikkua

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo liiku-
vahva vokaalivartalo liikku-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot Muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä liikun en liiku minä olen liikkunut en ole liikkunut
sinä liikut et liiku sinä olet liikkunut et ole liikkunut
hän liikkuu ei liiku hän on liikkunut ei ole liikkunut
me liikumme emme liiku me olemme liikkuneet emme ole liikkuneet
te
Te
liikutte
-"-
ette liiku
-"-
te
Te
olette liikkuneet
olette liikkunut
ette ole liikkuneet
ette ole liikkunut
he liikkuvat eivät liiku he ovat liikkuneet eivät ole liikkuneet
passiivi liikutaan ei liikuta passiivi on liikuttu ei ole liikuttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä liikuin en liikkunut minä olin liikkunut en ollut liikkunut
sinä liikuit et liikkunut sinä olit liikkunut et ollut liikkunut
hän liikkui ei liikkunut hän oli liikkunut ei ollut liikkunut
me liikuimme emme liikkuneet me olimme liikkuneet emme olleet liikkuneet
te
Te
liikuitte
-"-
ette liikkuneet
ette liikkunut
te
Te
olitte liikkuneet
olitte liikkunut
ette olleet liikkuneet
ette olleet liikkunut
he liikkuivat eivät liikkuneet he olivat liikkuneet eivät olleet liikkuneet
passiivi liikuttiin ei liikuttu passiivi oli liikuttu ei ollut liikuttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä liikkuisin en liikkuisi minä olisin liikkunut en olisi liikkunut
sinä liikkuisit et liikkuisi sinä olisit liikkunut et olisi liikkunut
hän liikkuisi ei liikkuisi hän olisi liikkunut ei olisi liikkunut
me liikkuisimme emme liikkuisi me olisimme liikkuneet emme olisi liikkuneet
te
Te
liikkuisitte
-"-
ette liikkuisi
-"-
te
Te
olisitte liikkuneet
olisitte liikkunut
ette olisi liikkuneet
ette olisi liikkunut
he liikkuisivat eivät liikkuisi he olisivat liikkuneet eivät olisi liikkuneet
passiivi liikuttaisiin ei liikuttaisi passiivi olisi liikuttu ei olisi liikuttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä liikkunen en liikkune minä lienen liikkunut en liene liikkunut
sinä liikkunet et liikkune sinä lienet liikkunut et liene liikkunut
hän liikkunee ei liikkune hän lienee liikkunut ei liene liikkunut
me liikkunemme emme liikkune me lienemme liikkuneet emme liene liikkuneet
te
Te
liikkunette
-"-
ette liikkune
-"-
te
Te
lienette liikkuneet
lienette liikkunut
ette liene liikkuneet
ette liene liikkunut
he liikkunevat eivät liikkune he lienevät liikkuneet eivät liene liikkuneet
passiivi liikuttaneen ei liikuttane passiivi lienee liikuttu ei liene liikuttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä liiku älä liiku sinä
hän liikkukoon älköön liikkuko hän olkoon liikkunut älköön olko liikkunut
me liikkukaamme älkäämme liikkuko me
te
Te
liikkukaa
-"-
älkää liikkuko
-"-
te
Te
he liikkukoot älkööt liikkuko he olkoot liikkuneet älkööt olko liikkuneet
passiivi liikuttakoon älköön liikuttako passiivi olkoon liikuttu älköön olko liikuttu

Nominaalimuodot Muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. liikkua preesens liikkuva liikuttava
pitkä 1. liikkuakseen1 perfekti liikkunut liikuttu
2. inessiivi liikkuessa2 liikuttaessa agentti liikkuma4
instruktiivi liikkuen kielteinen agentti liikkumaton
3. inessiivi liikkumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi liikkumasta
illatiivi liikkumaan
adessiivi liikkumalla
abessiivi liikkumatta
instruktiivi liikkuman liikuttaman
4. nominatiivi liikkuminen
partitiivi liikkumista
5 liikkumaisillaan3