Liite:Verbitaivutus/suomi/loitontaa

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo loitonna-
vahva vokaalivartalo loitonta-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä loitonnan en loitonna minä olen loitontanut en ole loitontanut
sinä loitonnat et loitonna sinä olet loitontanut et ole loitontanut
hän loitontaa ei loitonna hän on loitontanut ei ole loitontanut
me loitonnamme emme loitonna me olemme loitontaneet emme ole loitontaneet
te
Te
loitonnatte
-"-
ette loitonna
-"-
te
Te
olette loitontaneet
olette loitontanut
ette ole loitontaneet
ette ole loitontanut
he loitontavat eivät loitonna he ovat loitontaneet eivät ole loitontaneet
passiivi loitonnetaan ei loitonneta passiivi on loitonnettu ei ole loitonnettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä loitonsin en loitontanut minä olin loitontanut en ollut loitontanut
sinä loitonsit et loitontanut sinä olit loitontanut et ollut loitontanut
hän loitonsi ei loitontanut hän oli loitontanut ei ollut loitontanut
me loitonsimme emme loitontaneet me olimme loitontaneet emme olleet loitontaneet
te
Te
loitonsitte
-"-
ette loitontaneet
ette loitontanut
te
Te
olitte loitontaneet
olitte loitontanut
ette olleet loitontaneet
ette olleet loitontanut
he loitonsivat eivät loitontaneet he olivat loitontaneet eivät olleet loitontaneet
passiivi loitonnettiin ei loitonnettu passiivi oli loitonnettu ei ollut loitonnettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä loitontaisin en loitontaisi minä olisin loitontanut en olisi loitontanut
sinä loitontaisit et loitontaisi sinä olisit loitontanut et olisi loitontanut
hän loitontaisi ei loitontaisi hän olisi loitontanut ei olisi loitontanut
me loitontaisimme emme loitontaisi me olisimme loitontaneet emme olisi loitontaneet
te
Te
loitontaisitte
-"-
ette loitontaisi
-"-
te
Te
olisitte loitontaneet
olisitte loitontanut
ette olisi loitontaneet
ette olisi loitontanut
he loitontaisivat eivät loitontaisi he olisivat loitontaneet eivät olisi loitontaneet
passiivi loitonnettaisiin ei loitonnettaisi passiivi olisi loitonnettu ei olisi loitonnettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä loitontanen en loitontane minä lienen loitontanut en liene loitontanut
sinä loitontanet et loitontane sinä lienet loitontanut et liene loitontanut
hän loitontanee ei loitontane hän lienee loitontanut ei liene loitontanut
me loitontanemme emme loitontane me lienemme loitontaneet emme liene loitontaneet
te
Te
loitontanette
-"-
ette loitontane
-"-
te
Te
lienette loitontaneet
lienette loitontanut
ette liene loitontaneet
ette liene loitontanut
he loitontanevat eivät loitontane he lienevät loitontaneet eivät liene loitontaneet
passiivi loitonnettaneen ei loitonnettane passiivi lienee loitonnettu ei liene loitonnettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä loitonna älä loitonna sinä
hän loitontakoon älköön loitontako hän olkoon loitontanut älköön olko loitontanut
me loitontakaamme älkäämme loitontako me
te
Te
loitontakaa
-"-
älkää loitontako
-"-
te
Te
he loitontakoot älkööt loitontako he olkoot loitontaneet älkööt olko loitontaneet
passiivi loitonnettakoon älköön loitonnettako passiivi olkoon loitonnettu älköön olko loitonnettu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. loitontaa preesens loitontava loitonnettava
pitkä 1. loitontaakseen1 perfekti loitontanut loitonnettu
2. inessiivi loitontaessa2 loitonnettaessa agentti loitontama4
instruktiivi loitontaen kielteinen agentti loitontamaton
3. inessiivi loitontamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi loitontamasta
illatiivi loitontamaan
adessiivi loitontamalla
abessiivi loitontamatta
instruktiivi loitontaman loitonnettaman
4. loitontaminen
5 loitontamaisillaan3