Liite:Verbitaivutus/suomi/madella

Vartalot
vokaalivartalo matele-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo madel-

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä matelen en matele minä olen madellut en ole madellut
sinä matelet et matele sinä olet madellut et ole madellut
hän matelee ei matele hän on madellut ei ole madellut
me matelemme emme matele me olemme madelleet emme ole madelleet
te
Te
matelette
-"-
ette matele
-"-
te
Te
olette madelleet
olette madellut
ette ole madelleet
ette ole madellut
he matelevat eivät matele he ovat madelleet eivät ole madelleet
passiivi madellaan ei madella passiivi on madeltu ei ole madeltu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä matelin en madellut minä olin madellut en ollut madellut
sinä matelit et madellut sinä olit madellut et ollut madellut
hän mateli ei madellut hän oli madellut ei ollut madellut
me matelimme emme madelleet me olimme madelleet emme olleet madelleet
te
Te
matelitte
-"-
ette madelleet
ette madellut
te
Te
olitte madelleet
olitte madellut
ette olleet madelleet
ette olleet madellut
he matelivat eivät madelleet he olivat madelleet eivät olleet madelleet
passiivi madeltiin ei madeltu passiivi oli madeltu ei ollut madeltu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä matelisin en matelisi minä olisin madellut en olisi madellut
sinä matelisit et matelisi sinä olisit madellut et olisi madellut
hän matelisi ei matelisi hän olisi madellut ei olisi madellut
me matelisimme emme matelisi me olisimme madelleet emme olisi madelleet
te
Te
matelisitte
-"-
ette matelisi
-"-
te
Te
olisitte madelleet
olisitte madellut
ette olisi madelleet
ette olisi madellut
he matelisivat eivät matelisi he olisivat madelleet eivät olisi madelleet
passiivi madeltaisiin ei madeltaisi passiivi olisi madeltu ei olisi madeltu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä madellen en madelle minä lienen madellut en liene madellut
sinä madellet et madelle sinä lienet madellut et liene madellut
hän madellee ei madelle hän lienee madellut ei liene madellut
me madellemme emme madelle me lienemme madelleet emme liene madelleet
te
Te
madellette
-"-
ette madelle
-"-
te
Te
lienette madelleet
lienette madellut
ette liene madelleet
ette liene madellut
he madellevat eivät madelle he lienevät madelleet eivät liene madelleet
passiivi madeltaneen ei madeltane passiivi lienee madeltu ei liene madeltu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä matele älä matele sinä
hän madelkoon älköön madelko hän olkoon madellut älköön olko madellut
me madelkaamme älkäämme madelko me
te
Te
madelkaa
-"-
älkää madelko
-"-
te
Te
he madelkoot älkööt madelko he olkoot madelleet älkööt olko madelleet
passiivi madeltakoon älköön madeltako passiivi olkoon madeltu älköön olko madeltu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. madella preesens mateleva madeltava
pitkä 1. madellakseen1 perfekti madellut madeltu
2. inessiivi madellessa2 madeltaessa agentti matelema4
instruktiivi madellen kielteinen agentti matelematon
3. inessiivi matelemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. isoisän rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi matelemasta
illatiivi matelemaan
adessiivi matelemalla
abessiivi matelematta
instruktiivi mateleman madeltaman
4. mateleminen
5 matelemaisillaan3