Liite:Verbitaivutus/suomi/maksaa

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä maksan en maksa minä olen maksanut en ole maksanut
sinä maksat et maksa sinä olet maksanut et ole maksanut
hän maksaa ei maksa hän on maksanut ei ole maksanut
me maksamme emme maksa me olemme maksaneet emme ole maksaneet
te
Te
maksatte
-"-
ette maksa
-"-
te
Te
olette maksaneet
olette maksanut
ette ole maksaneet
ette ole maksanut
he maksavat eivät maksa he ovat maksaneet eivät ole maksaneet
passiivi maksetaan ei makseta passiivi on maksettu ei ole maksettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä maksoin en maksanut minä olin maksanut en ollut maksanut
sinä maksoit et maksanut sinä olit maksanut et ollut maksanut
hän maksoi ei maksanut hän oli maksanut ei ollut maksanut
me maksoimme emme maksaneet me olimme maksaneet emme olleet maksaneet
te
Te
maksoitte
-"-
ette maksaneet
ette maksanut
te
Te
olitte maksaneet
olitte maksanut
ette olleet maksaneet
ette olleet maksanut
he maksoivat eivät maksaneet he olivat maksaneet eivät olleet maksaneet
passiivi maksettiin ei maksettu passiivi oli maksettu ei ollut maksettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä maksaisin en maksaisi minä olisin maksanut en olisi maksanut
sinä maksaisit et maksaisi sinä olisit maksanut et olisi maksanut
hän maksaisi ei maksaisi hän olisi maksanut ei olisi maksanut
me maksaisimme emme maksaisi me olisimme maksaneet emme olisi maksaneet
te
Te
maksaisitte
-"-
ette maksaisi
-"-
te
Te
olisitte maksaneet
olisitte maksanut
ette olisi maksaneet
ette olisi maksanut
he maksaisivat eivät maksaisi he olisivat maksaneet eivät olisi maksaneet
passiivi maksettaisiin ei maksettaisi passiivi olisi maksettu ei olisi maksettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä maksanen en maksane minä lienen maksanut en liene maksanut
sinä maksanet et maksane sinä lienet maksanut et liene maksanut
hän maksanee ei maksane hän lienee maksanut ei liene maksanut
me maksanemme emme maksane me lienemme maksaneet emme liene maksaneet
te
Te
maksanette
-"-
ette maksane
-"-
te
Te
lienette maksaneet
lienette maksanut
ette liene maksaneet
ette liene maksanut
he maksanevat eivät maksane he lienevät maksaneet eivät liene maksaneet
passiivi maksettaneen ei maksettane passiivi lienee maksettu ei liene maksettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä maksa älä maksa sinä
hän maksakoon älköön maksako hän olkoon maksanut älköön olko maksanut
me maksakaamme älkäämme maksako me
te
Te
maksakaa
-"-
älkää maksako
-"-
te
Te
he maksakoot älkööt maksako he olkoot maksaneet älkööt olko maksaneet
passiivi maksettakoon älköön maksettako passiivi olkoon maksettu älköön olko maksettu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. maksaa preesens maksava maksettava
pitkä 1. maksaakseen1 perfekti maksanut maksettu
2. inessiivi maksaessa2 maksettaessa agentti maksama4
instruktiivi maksaen kielteinen agentti maksamaton
3. inessiivi maksamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi maksamasta
illatiivi maksamaan
adessiivi maksamalla
abessiivi maksamatta
instruktiivi maksaman maksettaman
4. nominatiivi maksaminen
partitiivi maksamista
5 maksamaisillaan3