Liite:Verbitaivutus/suomi/mullistaa

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä mullistan en mullista minä olen mullistanut en ole mullistanut
sinä mullistat et mullista sinä olet mullistanut et ole mullistanut
hän mullistaa ei mullista hän on mullistanut ei ole mullistanut
me mullistamme emme mullista me olemme mullistaneet emme ole mullistaneet
te
Te
mullistatte
-"-
ette mullista
-"-
te
Te
olette mullistaneet
olette mullistanut
ette ole mullistaneet
ette ole mullistanut
he mullistavat eivät mullista he ovat mullistaneet eivät ole mullistaneet
passiivi mullistetaan ei mullisteta passiivi on mullistettu ei ole mullistettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä mullistin en mullistanut minä olin mullistanut en ollut mullistanut
sinä mullistit et mullistanut sinä olit mullistanut et ollut mullistanut
hän mullisti ei mullistanut hän oli mullistanut ei ollut mullistanut
me mullistimme emme mullistaneet me olimme mullistaneet emme olleet mullistaneet
te
Te
mullistitte
-"-
ette mullistaneet
ette mullistanut
te
Te
olitte mullistaneet
olitte mullistanut
ette olleet mullistaneet
ette olleet mullistanut
he mullistivat eivät mullistaneet he olivat mullistaneet eivät olleet mullistaneet
passiivi mullistettiin ei mullistettu passiivi oli mullistettu ei ollut mullistettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä mullistaisin en mullistaisi minä olisin mullistanut en olisi mullistanut
sinä mullistaisit et mullistaisi sinä olisit mullistanut et olisi mullistanut
hän mullistaisi ei mullistaisi hän olisi mullistanut ei olisi mullistanut
me mullistaisimme emme mullistaisi me olisimme mullistaneet emme olisi mullistaneet
te
Te
mullistaisitte
-"-
ette mullistaisi
-"-
te
Te
olisitte mullistaneet
olisitte mullistanut
ette olisi mullistaneet
ette olisi mullistanut
he mullistaisivat eivät mullistaisi he olisivat mullistaneet eivät olisi mullistaneet
passiivi mullistettaisiin ei mullistettaisi passiivi olisi mullistettu ei olisi mullistettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä mullistanen en mullistane minä lienen mullistanut en liene mullistanut
sinä mullistanet et mullistane sinä lienet mullistanut et liene mullistanut
hän mullistanee ei mullistane hän lienee mullistanut ei liene mullistanut
me mullistanemme emme mullistane me lienemme mullistaneet emme liene mullistaneet
te
Te
mullistanette
-"-
ette mullistane
-"-
te
Te
lienette mullistaneet
lienette mullistanut
ette liene mullistaneet
ette liene mullistanut
he mullistanevat eivät mullistane he lienevät mullistaneet eivät liene mullistaneet
passiivi mullistettaneen ei mullistettane passiivi lienee mullistettu ei liene mullistettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä mullista älä mullista sinä
hän mullistakoon älköön mullistako hän olkoon mullistanut älköön olko mullistanut
me mullistakaamme älkäämme mullistako me
te
Te
mullistakaa
-"-
älkää mullistako
-"-
te
Te
he mullistakoot älkööt mullistako he olkoot mullistaneet älkööt olko mullistaneet
passiivi mullistettakoon älköön mullistettako passiivi olkoon mullistettu älköön olko mullistettu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. mullistaa preesens mullistava mullistettava
pitkä 1. mullistaakseen1 perfekti mullistanut mullistettu
2. inessiivi mullistaessa2 mullistettaessa agentti mullistama4
instruktiivi mullistaen kielteinen agentti mullistamaton
3. inessiivi mullistamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi mullistamasta
illatiivi mullistamaan
adessiivi mullistamalla
abessiivi mullistamatta
instruktiivi mullistaman mullistettaman
4. nominatiivi mullistaminen
partitiivi mullistamista
5 mullistamaisillaan3