Liite:Verbitaivutus/suomi/muovata

Vartalot
vokaalivartalo muovaa-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo muovat-

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä muovaan en muovaa minä olen muovannut en ole muovannut
sinä muovaat et muovaa sinä olet muovannut et ole muovannut
hän muovaa ei muovaa hän on muovannut ei ole muovannut
me muovaamme emme muovaa me olemme muovanneet emme ole muovanneet
te
Te
muovaatte
-"-
ette muovaa
-"-
te
Te
olette muovanneet
olette muovannut
ette ole muovanneet
ette ole muovannut
he muovaavat eivät muovaa he ovat muovanneet eivät ole muovanneet
passiivi muovataan ei muovata passiivi on muovattu ei ole muovattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä muovasin en muovannut minä olin muovannut en ollut muovannut
sinä muovasit et muovannut sinä olit muovannut et ollut muovannut
hän muovasi ei muovannut hän oli muovannut ei ollut muovannut
me muovasimme emme muovanneet me olimme muovanneet emme olleet muovanneet
te
Te
muovasitte
-"-
ette muovanneet
ette muovannut
te
Te
olitte muovanneet
olitte muovannut
ette olleet muovanneet
ette olleet muovannut
he muovasivat eivät muovanneet he olivat muovanneet eivät olleet muovanneet
passiivi muovattiin ei muovattu passiivi oli muovattu ei ollut muovattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä muovaisin en muovaisi minä olisin muovannut en olisi muovannut
sinä muovaisit et muovaisi sinä olisit muovannut et olisi muovannut
hän muovaisi ei muovaisi hän olisi muovannut ei olisi muovannut
me muovaisimme emme muovaisi me olisimme muovanneet emme olisi muovanneet
te
Te
muovaisitte
-"-
ette muovaisi
-"-
te
Te
olisitte muovanneet
olisitte muovannut
ette olisi muovanneet
ette olisi muovannut
he muovaisivat eivät muovaisi he olisivat muovanneet eivät olisi muovanneet
passiivi muovattaisiin ei muovattaisi passiivi olisi muovattu ei olisi muovattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä muovannen en muovanne minä lienen muovannut en liene muovannut
sinä muovannet et muovanne sinä lienet muovannut et liene muovannut
hän muovannee ei muovanne hän lienee muovannut ei liene muovannut
me muovannemme emme muovanne me lienemme muovanneet emme liene muovanneet
te
Te
muovannette
-"-
ette muovanne
-"-
te
Te
lienette muovanneet
lienette muovannut
ette liene muovanneet
ette liene muovannut
he muovannevat eivät muovanne he lienevät muovanneet eivät liene muovanneet
passiivi muovattaneen ei muovattane passiivi lienee muovattu ei liene muovattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä muovaa älä muovaa sinä
hän muovatkoon älköön muovatko hän olkoon muovannut älköön olko muovannut
me muovatkaamme älkäämme muovatko me
te
Te
muovatkaa
-"-
älkää muovatko
-"-
te
Te
he muovatkoot älkööt muovatko he olkoot muovanneet älkööt olko muovanneet
passiivi muovattakoon älköön muovattako passiivi olkoon muovattu älköön olko muovattu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. muovata preesens muovaava muovattava
pitkä 1. muovatakseen1 perfekti muovannut muovattu
2. inessiivi muovatessa2 muovattaessa agentti muovaama4
instruktiivi muovaten kielteinen agentti muovaamaton
3. inessiivi muovaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi muovaamasta
illatiivi muovaamaan
adessiivi muovaamalla
abessiivi muovaamatta
instruktiivi muovaaman muovattaman
4. nominatiivi muovaaminen
partitiivi muovaamista
5 muovaamaisillaan3