Liite:Verbitaivutus/suomi/oikaista

Vartalot
vokaalivartalo oikaise-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo oikais-

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä oikaisen en oikaise minä olen oikaissut en ole oikaissut
sinä oikaiset et oikaise sinä olet oikaissut et ole oikaissut
hän oikaisee ei oikaise hän on oikaissut ei ole oikaissut
me oikaisemme emme oikaise me olemme oikaisseet emme ole oikaisseet
te
Te
oikaisette
-"-
ette oikaise
-"-
te
Te
olette oikaisseet
olette oikaissut
ette ole oikaisseet
ette ole oikaissut
he oikaisevat eivät oikaise he ovat oikaisseet eivät ole oikaisseet
passiivi oikaistaan ei oikaista passiivi on oikaistu ei ole oikaistu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä oikaisin en oikaissut minä olin oikaissut en ollut oikaissut
sinä oikaisit et oikaissut sinä olit oikaissut et ollut oikaissut
hän oikaisi ei oikaissut hän oli oikaissut ei ollut oikaissut
me oikaisimme emme oikaisseet me olimme oikaisseet emme olleet oikaisseet
te
Te
oikaisitte
-"-
ette oikaisseet
ette oikaissut
te
Te
olitte oikaisseet
olitte oikaissut
ette olleet oikaisseet
ette olleet oikaissut
he oikaisivat eivät oikaisseet he olivat oikaisseet eivät olleet oikaisseet
passiivi oikaistiin ei oikaistu passiivi oli oikaistu ei ollut oikaistu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä oikaisisin en oikaisisi minä olisin oikaissut en olisi oikaissut
sinä oikaisisit et oikaisisi sinä olisit oikaissut et olisi oikaissut
hän oikaisisi ei oikaisisi hän olisi oikaissut ei olisi oikaissut
me oikaisisimme emme oikaisisi me olisimme oikaisseet emme olisi oikaisseet
te
Te
oikaisisitte
-"-
ette oikaisisi
-"-
te
Te
olisitte oikaisseet
olisitte oikaissut
ette olisi oikaisseet
ette olisi oikaissut
he oikaisisivat eivät oikaisisi he olisivat oikaisseet eivät olisi oikaisseet
passiivi oikaistaisiin ei oikaistaisi passiivi olisi oikaistu ei olisi oikaistu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä oikaissen en oikaisse minä lienen oikaissut en liene oikaissut
sinä oikaisset et oikaisse sinä lienet oikaissut et liene oikaissut
hän oikaissee ei oikaisse hän lienee oikaissut ei liene oikaissut
me oikaissemme emme oikaisse me lienemme oikaisseet emme liene oikaisseet
te
Te
oikaissette
-"-
ette oikaisse
-"-
te
Te
lienette oikaisseet
lienette oikaissut
ette liene oikaisseet
ette liene oikaissut
he oikaissevat eivät oikaisse he lienevät oikaisseet eivät liene oikaisseet
passiivi oikaistaneen ei oikaistane passiivi lienee oikaistu ei liene oikaistu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä oikaise älä oikaise sinä
hän oikaiskoon älköön oikaisko hän olkoon oikaissut älköön olko oikaissut
me oikaiskaamme älkäämme oikaisko me
te
Te
oikaiskaa
-"-
älkää oikaisko
-"-
te
Te
he oikaiskoot älkööt oikaisko he olkoot oikaisseet älkööt olko oikaisseet
passiivi oikaistakoon älköön oikaistako passiivi olkoon oikaistu älköön olko oikaistu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. oikaista preesens oikaiseva oikaistava
pitkä 1. oikaistakseen1 perfekti oikaissut oikaistu
2. inessiivi oikaistessa2 oikaistaessa agentti oikaisema4
instruktiivi oikaisten kielteinen agentti oikaisematon
3. inessiivi oikaisemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi oikaisemasta
illatiivi oikaisemaan
adessiivi oikaisemalla
abessiivi oikaisematta
instruktiivi oikaiseman oikaistaman
4. nominatiivi oikaiseminen
partitiivi oikaisemista
5 oikaisemaisillaan3