Liite:Verbitaivutus/suomi/oivaltaa

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä oivallan en oivalla minä olen oivaltanut en ole oivaltanut
sinä oivallat et oivalla sinä olet oivaltanut et ole oivaltanut
hän oivaltaa ei oivalla hän on oivaltanut ei ole oivaltanut
me oivallamme emme oivalla me olemme oivaltaneet emme ole oivaltaneet
te
Te
oivallatte
-"-
ette oivalla
-"-
te
Te
olette oivaltaneet
olette oivaltanut
ette ole oivaltaneet
ette ole oivaltanut
he oivaltavat eivät oivalla he ovat oivaltaneet eivät ole oivaltaneet
passiivi oivalletaan ei oivalleta passiivi on oivallettu ei ole oivallettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä oivalsin en oivaltanut minä olin oivaltanut en ollut oivaltanut
sinä oivalsit et oivaltanut sinä olit oivaltanut et ollut oivaltanut
hän oivalsi ei oivaltanut hän oli oivaltanut ei ollut oivaltanut
me oivalsimme emme oivaltaneet me olimme oivaltaneet emme olleet oivaltaneet
te
Te
oivalsitte
-"-
ette oivaltaneet
ette oivaltanut
te
Te
olitte oivaltaneet
olitte oivaltanut
ette olleet oivaltaneet
ette olleet oivaltanut
he oivalsivat eivät oivaltaneet he olivat oivaltaneet eivät olleet oivaltaneet
passiivi oivallettiin ei oivallettu passiivi oli oivallettu ei ollut oivallettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä oivaltaisin en oivaltaisi minä olisin oivaltanut en olisi oivaltanut
sinä oivaltaisit et oivaltaisi sinä olisit oivaltanut et olisi oivaltanut
hän oivaltaisi ei oivaltaisi hän olisi oivaltanut ei olisi oivaltanut
me oivaltaisimme emme oivaltaisi me olisimme oivaltaneet emme olisi oivaltaneet
te
Te
oivaltaisitte
-"-
ette oivaltaisi
-"-
te
Te
olisitte oivaltaneet
olisitte oivaltanut
ette olisi oivaltaneet
ette olisi oivaltanut
he oivaltaisivat eivät oivaltaisi he olisivat oivaltaneet eivät olisi oivaltaneet
passiivi oivallettaisiin ei oivallettaisi passiivi olisi oivallettu ei olisi oivallettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä oivaltanen en oivaltane minä lienen oivaltanut en liene oivaltanut
sinä oivaltanet et oivaltane sinä lienet oivaltanut et liene oivaltanut
hän oivaltanee ei oivaltane hän lienee oivaltanut ei liene oivaltanut
me oivaltanemme emme oivaltane me lienemme oivaltaneet emme liene oivaltaneet
te
Te
oivaltanette
-"-
ette oivaltane
-"-
te
Te
lienette oivaltaneet
lienette oivaltanut
ette liene oivaltaneet
ette liene oivaltanut
he oivaltanevat eivät oivaltane he lienevät oivaltaneet eivät liene oivaltaneet
passiivi oivallettaneen ei oivallettane passiivi lienee oivallettu ei liene oivallettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä oivalla älä oivalla sinä
hän oivaltakoon älköön oivaltako hän olkoon oivaltanut älköön olko oivaltanut
me oivaltakaamme älkäämme oivaltako me
te
Te
oivaltakaa
-"-
älkää oivaltako
-"-
te
Te
he oivaltakoot älkööt oivaltako he olkoot oivaltaneet älkööt olko oivaltaneet
passiivi oivallettakoon älköön oivallettako passiivi olkoon oivallettu älköön olko oivallettu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. oivaltaa preesens oivaltava oivallettava
pitkä 1. oivaltaakseen1 perfekti oivaltanut oivallettu
2. inessiivi oivaltaessa2 oivallettaessa agentti oivaltama4
instruktiivi oivaltaen kielteinen agentti oivaltamaton
3. inessiivi oivaltamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi oivaltamasta
illatiivi oivaltamaan
adessiivi oivaltamalla
abessiivi oivaltamatta
instruktiivi oivaltaman oivallettaman
4. nominatiivi oivaltaminen
partitiivi oivaltamista
5 oivaltamaisillaan3