Liite:Verbitaivutus/suomi/oudoksua

Vartalot
vokaalivartalo oudoksu-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä oudoksun en oudoksu minä olen oudoksunut en ole oudoksunut
sinä oudoksut et oudoksu sinä olet oudoksunut et ole oudoksunut
hän oudoksuu ei oudoksu hän on oudoksunut ei ole oudoksunut
me oudoksumme emme oudoksu me olemme oudoksuneet emme ole oudoksuneet
te
Te
oudoksutte
-"-
ette oudoksu
-"-
te
Te
olette oudoksuneet
olette oudoksunut
ette ole oudoksuneet
ette ole oudoksunut
he oudoksuvat eivät oudoksu he ovat oudoksuneet eivät ole oudoksuneet
passiivi oudoksutaan ei oudoksuta passiivi on oudoksuttu ei ole oudoksuttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä oudoksuin en oudoksunut minä olin oudoksunut en ollut oudoksunut
sinä oudoksuit et oudoksunut sinä olit oudoksunut et ollut oudoksunut
hän oudoksui ei oudoksunut hän oli oudoksunut ei ollut oudoksunut
me oudoksuimme emme oudoksuneet me olimme oudoksuneet emme olleet oudoksuneet
te
Te
oudoksuitte
-"-
ette oudoksuneet
ette oudoksunut
te
Te
olitte oudoksuneet
olitte oudoksunut
ette olleet oudoksuneet
ette olleet oudoksunut
he oudoksuivat eivät oudoksuneet he olivat oudoksuneet eivät olleet oudoksuneet
passiivi oudoksuttiin ei oudoksuttu passiivi oli oudoksuttu ei ollut oudoksuttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä oudoksuisin en oudoksuisi minä olisin oudoksunut en olisi oudoksunut
sinä oudoksuisit et oudoksuisi sinä olisit oudoksunut et olisi oudoksunut
hän oudoksuisi ei oudoksuisi hän olisi oudoksunut ei olisi oudoksunut
me oudoksuisimme emme oudoksuisi me olisimme oudoksuneet emme olisi oudoksuneet
te
Te
oudoksuisitte
-"-
ette oudoksuisi
-"-
te
Te
olisitte oudoksuneet
olisitte oudoksunut
ette olisi oudoksuneet
ette olisi oudoksunut
he oudoksuisivat eivät oudoksuisi he olisivat oudoksuneet eivät olisi oudoksuneet
passiivi oudoksuttaisiin ei oudoksuttaisi passiivi olisi oudoksuttu ei olisi oudoksuttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä oudoksunen en oudoksune minä lienen oudoksunut en liene oudoksunut
sinä oudoksunet et oudoksune sinä lienet oudoksunut et liene oudoksunut
hän oudoksunee ei oudoksune hän lienee oudoksunut ei liene oudoksunut
me oudoksunemme emme oudoksune me lienemme oudoksuneet emme liene oudoksuneet
te
Te
oudoksunette
-"-
ette oudoksune
-"-
te
Te
lienette oudoksuneet
lienette oudoksunut
ette liene oudoksuneet
ette liene oudoksunut
he oudoksunevat eivät oudoksune he lienevät oudoksuneet eivät liene oudoksuneet
passiivi oudoksuttaneen ei oudoksuttane passiivi lienee oudoksuttu ei liene oudoksuttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä oudoksu älä oudoksu sinä
hän oudoksukoon älköön oudoksuko hän olkoon oudoksunut älköön olko oudoksunut
me oudoksukaamme älkäämme oudoksuko me
te
Te
oudoksukaa
-"-
älkää oudoksuko
-"-
te
Te
he oudoksukoot älkööt oudoksuko he olkoot oudoksuneet älkööt olko oudoksuneet
passiivi oudoksuttakoon älköön oudoksuttako passiivi olkoon oudoksuttu älköön olko oudoksuttu

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. oudoksua preesens oudoksuva oudoksuttava
pitkä 1. oudoksuakseen1 perfekti oudoksunut oudoksuttu
2. inessiivi oudoksuessa2 oudoksuttaessa agentti oudoksuma4
instruktiivi oudoksuen kielteinen agentti oudoksumaton
3. inessiivi oudoksumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi oudoksumasta
illatiivi oudoksumaan
adessiivi oudoksumalla
abessiivi oudoksumatta
instruktiivi oudoksuman oudoksuttaman
4. oudoksuminen
5 oudoksumaisillaan3