Liite:Verbitaivutus/suomi/paikantaa

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo paikanna-
vahva vokaalivartalo paikanta-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä paikannan en paikanna minä olen paikantanut en ole paikantanut
sinä paikannat et paikanna sinä olet paikantanut et ole paikantanut
hän paikantaa ei paikanna hän on paikantanut ei ole paikantanut
me paikannamme emme paikanna me olemme paikantaneet emme ole paikantaneet
te
Te
paikannatte
-"-
ette paikanna
-"-
te
Te
olette paikantaneet
olette paikantanut
ette ole paikantaneet
ette ole paikantanut
he paikantavat eivät paikanna he ovat paikantaneet eivät ole paikantaneet
passiivi paikannetaan ei paikanneta passiivi on paikannettu ei ole paikannettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä paikansin en paikantanut minä olin paikantanut en ollut paikantanut
sinä paikansit et paikantanut sinä olit paikantanut et ollut paikantanut
hän paikansi ei paikantanut hän oli paikantanut ei ollut paikantanut
me paikansimme emme paikantaneet me olimme paikantaneet emme olleet paikantaneet
te
Te
paikansitte
-"-
ette paikantaneet
ette paikantanut
te
Te
olitte paikantaneet
olitte paikantanut
ette olleet paikantaneet
ette olleet paikantanut
he paikansivat eivät paikantaneet he olivat paikantaneet eivät olleet paikantaneet
passiivi paikannettiin ei paikannettu passiivi oli paikannettu ei ollut paikannettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä paikantaisin en paikantaisi minä olisin paikantanut en olisi paikantanut
sinä paikantaisit et paikantaisi sinä olisit paikantanut et olisi paikantanut
hän paikantaisi ei paikantaisi hän olisi paikantanut ei olisi paikantanut
me paikantaisimme emme paikantaisi me olisimme paikantaneet emme olisi paikantaneet
te
Te
paikantaisitte
-"-
ette paikantaisi
-"-
te
Te
olisitte paikantaneet
olisitte paikantanut
ette olisi paikantaneet
ette olisi paikantanut
he paikantaisivat eivät paikantaisi he olisivat paikantaneet eivät olisi paikantaneet
passiivi paikannettaisiin ei paikannettaisi passiivi olisi paikannettu ei olisi paikannettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä paikantanen en paikantane minä lienen paikantanut en liene paikantanut
sinä paikantanet et paikantane sinä lienet paikantanut et liene paikantanut
hän paikantanee ei paikantane hän lienee paikantanut ei liene paikantanut
me paikantanemme emme paikantane me lienemme paikantaneet emme liene paikantaneet
te
Te
paikantanette
-"-
ette paikantane
-"-
te
Te
lienette paikantaneet
lienette paikantanut
ette liene paikantaneet
ette liene paikantanut
he paikantanevat eivät paikantane he lienevät paikantaneet eivät liene paikantaneet
passiivi paikannettaneen ei paikannettane passiivi lienee paikannettu ei liene paikannettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä paikanna älä paikanna sinä
hän paikantakoon älköön paikantako hän olkoon paikantanut älköön olko paikantanut
me paikantakaamme älkäämme paikantako me
te
Te
paikantakaa
-"-
älkää paikantako
-"-
te
Te
he paikantakoot älkööt paikantako he olkoot paikantaneet älkööt olko paikantaneet
passiivi paikannettakoon älköön paikannettako passiivi olkoon paikannettu älköön olko paikannettu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. paikantaa preesens paikantava paikannettava
pitkä 1. paikantaakseen1 perfekti paikantanut paikannettu
2. inessiivi paikantaessa2 paikannettaessa agentti paikantama4
instruktiivi paikantaen kielteinen agentti paikantamaton
3. inessiivi paikantamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi paikantamasta
illatiivi paikantamaan
adessiivi paikantamalla
abessiivi paikantamatta
instruktiivi paikantaman paikannettaman
4. paikantaminen
5 paikantamaisillaan3