Liite:Verbitaivutus/suomi/pakkaantua

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo pakkaannu-
vahva vokaalivartalo pakkaantu-
konsonanttivartalo -

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä pakkaannun en pakkaannu minä olen pakkaantunut en ole pakkaantunut
sinä pakkaannut et pakkaannu sinä olet pakkaantunut et ole pakkaantunut
hän pakkaantuu ei pakkaannu hän on pakkaantunut ei ole pakkaantunut
me pakkaannumme emme pakkaannu me olemme pakkaantuneet emme ole pakkaantuneet
te
Te
pakkaannutte
-"-
ette pakkaannu
-"-
te
Te
olette pakkaantuneet
olette pakkaantunut
ette ole pakkaantuneet
ette ole pakkaantunut
he pakkaantuvat eivät pakkaannu he ovat pakkaantuneet eivät ole pakkaantuneet
passiivi pakkaannutaan ei pakkaannuta passiivi on pakkaannuttu ei ole pakkaannuttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä pakkaannuin en pakkaantunut minä olin pakkaantunut en ollut pakkaantunut
sinä pakkaannuit et pakkaantunut sinä olit pakkaantunut et ollut pakkaantunut
hän pakkaantui ei pakkaantunut hän oli pakkaantunut ei ollut pakkaantunut
me pakkaannuimme emme pakkaantuneet me olimme pakkaantuneet emme olleet pakkaantuneet
te
Te
pakkaannuitte
-"-
ette pakkaantuneet
ette pakkaantunut
te
Te
olitte pakkaantuneet
olitte pakkaantunut
ette olleet pakkaantuneet
ette olleet pakkaantunut
he pakkaantuivat eivät pakkaantuneet he olivat pakkaantuneet eivät olleet pakkaantuneet
passiivi pakkaannuttiin ei pakkaannuttu passiivi oli pakkaannuttu ei ollut pakkaannuttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä pakkaantuisin en pakkaantuisi minä olisin pakkaantunut en olisi pakkaantunut
sinä pakkaantuisit et pakkaantuisi sinä olisit pakkaantunut et olisi pakkaantunut
hän pakkaantuisi ei pakkaantuisi hän olisi pakkaantunut ei olisi pakkaantunut
me pakkaantuisimme emme pakkaantuisi me olisimme pakkaantuneet emme olisi pakkaantuneet
te
Te
pakkaantuisitte
-"-
ette pakkaantuisi
-"-
te
Te
olisitte pakkaantuneet
olisitte pakkaantunut
ette olisi pakkaantuneet
ette olisi pakkaantunut
he pakkaantuisivat eivät pakkaantuisi he olisivat pakkaantuneet eivät olisi pakkaantuneet
passiivi pakkaannuttaisiin ei pakkaannuttaisi passiivi olisi pakkaannuttu ei olisi pakkaannuttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä pakkaantunen en pakkaantune minä lienen pakkaantunut en liene pakkaantunut
sinä pakkaantunet et pakkaantune sinä lienet pakkaantunut et liene pakkaantunut
hän pakkaantunee ei pakkaantune hän lienee pakkaantunut ei liene pakkaantunut
me pakkaantunemme emme pakkaantune me lienemme pakkaantuneet emme liene pakkaantuneet
te
Te
pakkaantunette
-"-
ette pakkaantune
-"-
te
Te
lienette pakkaantuneet
lienette pakkaantunut
ette liene pakkaantuneet
ette liene pakkaantunut
he pakkaantunevat eivät pakkaantune he lienevät pakkaantuneet eivät liene pakkaantuneet
passiivi pakkaannuttaneen ei pakkaannuttane passiivi lienee pakkaannuttu ei liene pakkaannuttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä pakkaannu älä pakkaannu sinä
hän pakkaantukoon älköön pakkaantuko hän olkoon pakkaantunut älköön olko pakkaantunut
me pakkaantukaamme älkäämme pakkaantuko me
te
Te
pakkaantukaa
-"-
älkää pakkaantuko
-"-
te
Te
he pakkaantukoot älkööt pakkaantuko he olkoot pakkaantuneet älkööt olko pakkaantuneet
passiivi pakkaannuttakoon älköön pakkaannuttako passiivi olkoon pakkaannuttu älköön olko pakkaannuttu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. pakkaantua preesens pakkaantuva pakkaannuttava
pitkä 1. pakkaantuakseen1 perfekti pakkaantunut pakkaannuttu
2. inessiivi pakkaantuessa2 pakkaannuttaessa agentti pakkaantuma4
instruktiivi pakkaantuen kielteinen agentti pakkaantumaton
3. inessiivi pakkaantumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi pakkaantumasta
illatiivi pakkaantumaan
adessiivi pakkaantumalla
abessiivi pakkaantumatta
instruktiivi pakkaantuman pakkaannuttaman
4. nominatiivi pakkaantuminen
partitiivi pakkaantumista
5 pakkaantumaisillaan3