Liite:Verbitaivutus/suomi/paljastua

Vartalot
vokaalivartalo paljastu-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä paljastun en paljastu minä olen paljastunut en ole paljastunut
sinä paljastut et paljastu sinä olet paljastunut et ole paljastunut
hän paljastuu ei paljastu hän on paljastunut ei ole paljastunut
me paljastumme emme paljastu me olemme paljastuneet emme ole paljastuneet
te
Te
paljastutte
-"-
ette paljastu
-"-
te
Te
olette paljastuneet
olette paljastunut
ette ole paljastuneet
ette ole paljastunut
he paljastuvat eivät paljastu he ovat paljastuneet eivät ole paljastuneet
passiivi paljastutaan ei paljastuta passiivi on paljastuttu ei ole paljastuttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä paljastuin en paljastunut minä olin paljastunut en ollut paljastunut
sinä paljastuit et paljastunut sinä olit paljastunut et ollut paljastunut
hän paljastui ei paljastunut hän oli paljastunut ei ollut paljastunut
me paljastuimme emme paljastuneet me olimme paljastuneet emme olleet paljastuneet
te
Te
paljastuitte
-"-
ette paljastuneet
ette paljastunut
te
Te
olitte paljastuneet
olitte paljastunut
ette olleet paljastuneet
ette olleet paljastunut
he paljastuivat eivät paljastuneet he olivat paljastuneet eivät olleet paljastuneet
passiivi paljastuttiin ei paljastuttu passiivi oli paljastuttu ei ollut paljastuttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä paljastuisin en paljastuisi minä olisin paljastunut en olisi paljastunut
sinä paljastuisit et paljastuisi sinä olisit paljastunut et olisi paljastunut
hän paljastuisi ei paljastuisi hän olisi paljastunut ei olisi paljastunut
me paljastuisimme emme paljastuisi me olisimme paljastuneet emme olisi paljastuneet
te
Te
paljastuisitte
-"-
ette paljastuisi
-"-
te
Te
olisitte paljastuneet
olisitte paljastunut
ette olisi paljastuneet
ette olisi paljastunut
he paljastuisivat eivät paljastuisi he olisivat paljastuneet eivät olisi paljastuneet
passiivi paljastuttaisiin ei paljastuttaisi passiivi olisi paljastuttu ei olisi paljastuttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä paljastunen en paljastune minä lienen paljastunut en liene paljastunut
sinä paljastunet et paljastune sinä lienet paljastunut et liene paljastunut
hän paljastunee ei paljastune hän lienee paljastunut ei liene paljastunut
me paljastunemme emme paljastune me lienemme paljastuneet emme liene paljastuneet
te
Te
paljastunette
-"-
ette paljastune
-"-
te
Te
lienette paljastuneet
lienette paljastunut
ette liene paljastuneet
ette liene paljastunut
he paljastunevat eivät paljastune he lienevät paljastuneet eivät liene paljastuneet
passiivi paljastuttaneen ei paljastuttane passiivi lienee paljastuttu ei liene paljastuttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä paljastu älä paljastu sinä
hän paljastukoon älköön paljastuko hän olkoon paljastunut älköön olko paljastunut
me paljastukaamme älkäämme paljastuko me
te
Te
paljastukaa
-"-
älkää paljastuko
-"-
te
Te
he paljastukoot älkööt paljastuko he olkoot paljastuneet älkööt olko paljastuneet
passiivi paljastuttakoon älköön paljastuttako passiivi olkoon paljastuttu älköön olko paljastuttu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. paljastua preesens paljastuva paljastuttava
pitkä 1. paljastuakseen1 perfekti paljastunut paljastuttu
2. inessiivi paljastuessa2 paljastuttaessa agentti paljastuma4
instruktiivi paljastuen kielteinen agentti paljastumaton
3. inessiivi paljastumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi paljastumasta
illatiivi paljastumaan
adessiivi paljastumalla
abessiivi paljastumatta
instruktiivi paljastuman paljastuttaman
4. nominatiivi paljastuminen
partitiivi paljastumista
5 paljastumaisillaan3