Liite:Verbitaivutus/suomi/paljoksua

Vartalot
vokaalivartalo paljoksu-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä paljoksun en paljoksu minä olen paljoksunut en ole paljoksunut
sinä paljoksut et paljoksu sinä olet paljoksunut et ole paljoksunut
hän paljoksuu ei paljoksu hän on paljoksunut ei ole paljoksunut
me paljoksumme emme paljoksu me olemme paljoksuneet emme ole paljoksuneet
te
Te
paljoksutte
-"-
ette paljoksu
-"-
te
Te
olette paljoksuneet
olette paljoksunut
ette ole paljoksuneet
ette ole paljoksunut
he paljoksuvat eivät paljoksu he ovat paljoksuneet eivät ole paljoksuneet
passiivi paljoksutaan ei paljoksuta passiivi on paljoksuttu ei ole paljoksuttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä paljoksuin en paljoksunut minä olin paljoksunut en ollut paljoksunut
sinä paljoksuit et paljoksunut sinä olit paljoksunut et ollut paljoksunut
hän paljoksui ei paljoksunut hän oli paljoksunut ei ollut paljoksunut
me paljoksuimme emme paljoksuneet me olimme paljoksuneet emme olleet paljoksuneet
te
Te
paljoksuitte
-"-
ette paljoksuneet
ette paljoksunut
te
Te
olitte paljoksuneet
olitte paljoksunut
ette olleet paljoksuneet
ette olleet paljoksunut
he paljoksuivat eivät paljoksuneet he olivat paljoksuneet eivät olleet paljoksuneet
passiivi paljoksuttiin ei paljoksuttu passiivi oli paljoksuttu ei ollut paljoksuttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä paljoksuisin en paljoksuisi minä olisin paljoksunut en olisi paljoksunut
sinä paljoksuisit et paljoksuisi sinä olisit paljoksunut et olisi paljoksunut
hän paljoksuisi ei paljoksuisi hän olisi paljoksunut ei olisi paljoksunut
me paljoksuisimme emme paljoksuisi me olisimme paljoksuneet emme olisi paljoksuneet
te
Te
paljoksuisitte
-"-
ette paljoksuisi
-"-
te
Te
olisitte paljoksuneet
olisitte paljoksunut
ette olisi paljoksuneet
ette olisi paljoksunut
he paljoksuisivat eivät paljoksuisi he olisivat paljoksuneet eivät olisi paljoksuneet
passiivi paljoksuttaisiin ei paljoksuttaisi passiivi olisi paljoksuttu ei olisi paljoksuttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä paljoksunen en paljoksune minä lienen paljoksunut en liene paljoksunut
sinä paljoksunet et paljoksune sinä lienet paljoksunut et liene paljoksunut
hän paljoksunee ei paljoksune hän lienee paljoksunut ei liene paljoksunut
me paljoksunemme emme paljoksune me lienemme paljoksuneet emme liene paljoksuneet
te
Te
paljoksunette
-"-
ette paljoksune
-"-
te
Te
lienette paljoksuneet
lienette paljoksunut
ette liene paljoksuneet
ette liene paljoksunut
he paljoksunevat eivät paljoksune he lienevät paljoksuneet eivät liene paljoksuneet
passiivi paljoksuttaneen ei paljoksuttane passiivi lienee paljoksuttu ei liene paljoksuttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä paljoksu älä paljoksu sinä
hän paljoksukoon älköön paljoksuko hän olkoon paljoksunut älköön olko paljoksunut
me paljoksukaamme älkäämme paljoksuko me
te
Te
paljoksukaa
-"-
älkää paljoksuko
-"-
te
Te
he paljoksukoot älkööt paljoksuko he olkoot paljoksuneet älkööt olko paljoksuneet
passiivi paljoksuttakoon älköön paljoksuttako passiivi olkoon paljoksuttu älköön olko paljoksuttu

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. paljoksua preesens paljoksuva paljoksuttava
pitkä 1. paljoksuakseen1 perfekti paljoksunut paljoksuttu
2. inessiivi paljoksuessa2 paljoksuttaessa agentti paljoksuma4
instruktiivi paljoksuen kielteinen agentti paljoksumaton
3. inessiivi paljoksumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi paljoksumasta
illatiivi paljoksumaan
adessiivi paljoksumalla
abessiivi paljoksumatta
instruktiivi paljoksuman paljoksuttaman
4. paljoksuminen
5 paljoksumaisillaan3