Liite:Verbitaivutus/suomi/paskoa

Vartalot
vokaalivartalo pasko-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä paskon en pasko minä olen paskonut en ole paskonut
sinä paskot et pasko sinä olet paskonut et ole paskonut
hän paskoo ei pasko hän on paskonut ei ole paskonut
me paskomme emme pasko me olemme paskoneet emme ole paskoneet
te
Te
paskotte
-"-
ette pasko
-"-
te
Te
olette paskoneet
olette paskonut
ette ole paskoneet
ette ole paskonut
he paskovat eivät pasko he ovat paskoneet eivät ole paskoneet
passiivi paskotaan ei paskota passiivi on paskottu ei ole paskottu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä paskoin en paskonut minä olin paskonut en ollut paskonut
sinä paskoit et paskonut sinä olit paskonut et ollut paskonut
hän paskoi ei paskonut hän oli paskonut ei ollut paskonut
me paskoimme emme paskoneet me olimme paskoneet emme olleet paskoneet
te
Te
paskoitte
-"-
ette paskoneet
ette paskonut
te
Te
olitte paskoneet
olitte paskonut
ette olleet paskoneet
ette olleet paskonut
he paskoivat eivät paskoneet he olivat paskoneet eivät olleet paskoneet
passiivi paskottiin ei paskottu passiivi oli paskottu ei ollut paskottu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä paskoisin en paskoisi minä olisin paskonut en olisi paskonut
sinä paskoisit et paskoisi sinä olisit paskonut et olisi paskonut
hän paskoisi ei paskoisi hän olisi paskonut ei olisi paskonut
me paskoisimme emme paskoisi me olisimme paskoneet emme olisi paskoneet
te
Te
paskoisitte
-"-
ette paskoisi
-"-
te
Te
olisitte paskoneet
olisitte paskonut
ette olisi paskoneet
ette olisi paskonut
he paskoisivat eivät paskoisi he olisivat paskoneet eivät olisi paskoneet
passiivi paskottaisiin ei paskottaisi passiivi olisi paskottu ei olisi paskottu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä paskonen en paskone minä lienen paskonut en liene paskonut
sinä paskonet et paskone sinä lienet paskonut et liene paskonut
hän paskonee ei paskone hän lienee paskonut ei liene paskonut
me paskonemme emme paskone me lienemme paskoneet emme liene paskoneet
te
Te
paskonette
-"-
ette paskone
-"-
te
Te
lienette paskoneet
lienette paskonut
ette liene paskoneet
ette liene paskonut
he paskonevat eivät paskone he lienevät paskoneet eivät liene paskoneet
passiivi paskottaneen ei paskottane passiivi lienee paskottu ei liene paskottu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä pasko älä pasko sinä
hän paskokoon älköön paskoko hän olkoon paskonut älköön olko paskonut
me paskokaamme älkäämme paskoko me
te
Te
paskokaa
-"-
älkää paskoko
-"-
te
Te
he paskokoot älkööt paskoko he olkoot paskoneet älkööt olko paskoneet
passiivi paskottakoon älköön paskottako passiivi olkoon paskottu älköön olko paskottu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. paskoa preesens paskova paskottava
pitkä 1. paskoakseen1 perfekti paskonut paskottu
2. inessiivi paskoessa2 paskottaessa agentti paskoma4
instruktiivi paskoen kielteinen agentti paskomaton
3. inessiivi paskomassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi paskomasta
illatiivi paskomaan
adessiivi paskomalla
abessiivi paskomatta
instruktiivi paskoman paskottaman
4. paskominen
5 paskomaisillaan3