Liite:Verbitaivutus/suomi/pelleillä

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä pelleilen en pelleile minä olen pelleillyt en ole pelleillyt
sinä pelleilet et pelleile sinä olet pelleillyt et ole pelleillyt
hän pelleilee ei pelleile hän on pelleillyt ei ole pelleillyt
me pelleilemme emme pelleile me olemme pelleilleet emme ole pelleilleet
te
Te
pelleilette
-"-
ette pelleile
-"-
te
Te
olette pelleilleet
olette pelleillyt
ette ole pelleilleet
ette ole pelleillyt
he pelleilevät eivät pelleile he ovat pelleilleet eivät ole pelleilleet
passiivi pelleillään ei pelleillä passiivi on pelleilty ei ole pelleilty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä pelleilin en pelleillyt minä olin pelleillyt en ollut pelleillyt
sinä pelleilit et pelleillyt sinä olit pelleillyt et ollut pelleillyt
hän pelleili ei pelleillyt hän oli pelleillyt ei ollut pelleillyt
me pelleilimme emme pelleilleet me olimme pelleilleet emme olleet pelleilleet
te
Te
pelleilitte
-"-
ette pelleilleet
ette pelleillyt
te
Te
olitte pelleilleet
olitte pelleillyt
ette olleet pelleilleet
ette olleet pelleillyt
he pelleilivät eivät pelleilleet he olivat pelleilleet eivät olleet pelleilleet
passiivi pelleiltiin ei pelleilty passiivi oli pelleilty ei ollut pelleilty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä pelleilisin en pelleilisi minä olisin pelleillyt en olisi pelleillyt
sinä pelleilisit et pelleilisi sinä olisit pelleillyt et olisi pelleillyt
hän pelleilisi ei pelleilisi hän olisi pelleillyt ei olisi pelleillyt
me pelleilisimme emme pelleilisi me olisimme pelleilleet emme olisi pelleilleet
te
Te
pelleilisitte
-"-
ette pelleilisi
-"-
te
Te
olisitte pelleilleet
olisitte pelleillyt
ette olisi pelleilleet
ette olisi pelleillyt
he pelleilisivät eivät pelleilisi he olisivat pelleilleet eivät olisi pelleilleet
passiivi pelleiltäisiin ei pelleiltäisi passiivi olisi pelleilty ei olisi pelleilty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä pelleillen en pelleille minä lienen pelleillyt en liene pelleillyt
sinä pelleillet et pelleille sinä lienet pelleillyt et liene pelleillyt
hän pelleillee ei pelleille hän lienee pelleillyt ei liene pelleillyt
me pelleillemme emme pelleille me lienemme pelleilleet emme liene pelleilleet
te
Te
pelleillette
-"-
ette pelleille
-"-
te
Te
lienette pelleilleet
lienette pelleillyt
ette liene pelleilleet
ette liene pelleillyt
he pelleillevät eivät pelleille he lienevät pelleilleet eivät liene pelleilleet
passiivi pelleiltäneen ei pelleiltäne passiivi lienee pelleilty ei liene pelleilty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä pelleile älä pelleile sinä
hän pelleilköön älköön pelleilkö hän olkoon pelleillyt älköön olko pelleillyt
me pelleilkäämme älkäämme pelleilkö me
te
Te
pelleilkää
-"-
älkää pelleilkö
-"-
te
Te
he pelleilkööt älkööt pelleilkö he olkoot pelleilleet älkööt olko pelleilleet
passiivi pelleiltäköön älköön pelleiltäkö passiivi olkoon pelleilty älköön olko pelleilty

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. pelleillä preesens pelleilevä pelleiltävä
pitkä 1. pelleilläkseen1 perfekti pelleillyt pelleilty
2. inessiivi pelleillessä2 pelleiltäessä agentti pelleilemä4
instruktiivi pelleillen kielteinen agentti pelleilemätön
3. inessiivi pelleilemässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. minun rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi pelleilemästä
illatiivi pelleilemään
adessiivi pelleilemällä
abessiivi pelleilemättä
instruktiivi pelleilemän pelleiltämän
4. nominatiivi pelleileminen
partitiivi pelleilemistä
5 pelleilemäisillään3