Liite:Verbitaivutus/suomi/piffata

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä piffaan en piffaa minä olen piffannut en ole piffannut
sinä piffaat et piffaa sinä olet piffannut et ole piffannut
hän piffaa ei piffaa hän on piffannut ei ole piffannut
me piffaamme emme piffaa me olemme piffanneet emme ole piffanneet
te
Te
piffaatte
-"-
ette piffaa
-"-
te
Te
olette piffanneet
olette piffannut
ette ole piffanneet
ette ole piffannut
he piffaavat eivät piffaa he ovat piffanneet eivät ole piffanneet
passiivi piffataan ei piffata passiivi on piffattu ei ole piffattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä piffasin en piffannut minä olin piffannut en ollut piffannut
sinä piffasit et piffannut sinä olit piffannut et ollut piffannut
hän piffasi ei piffannut hän oli piffannut ei ollut piffannut
me piffasimme emme piffanneet me olimme piffanneet emme olleet piffanneet
te
Te
piffasitte
-"-
ette piffanneet
ette piffannut
te
Te
olitte piffanneet
olitte piffannut
ette olleet piffanneet
ette olleet piffannut
he piffasivat eivät piffanneet he olivat piffanneet eivät olleet piffanneet
passiivi piffattiin ei piffattu passiivi oli piffattu ei ollut piffattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä piffaisin en piffaisi minä olisin piffannut en olisi piffannut
sinä piffaisit et piffaisi sinä olisit piffannut et olisi piffannut
hän piffaisi ei piffaisi hän olisi piffannut ei olisi piffannut
me piffaisimme emme piffaisi me olisimme piffanneet emme olisi piffanneet
te
Te
piffaisitte
-"-
ette piffaisi
-"-
te
Te
olisitte piffanneet
olisitte piffannut
ette olisi piffanneet
ette olisi piffannut
he piffaisivat eivät piffaisi he olisivat piffanneet eivät olisi piffanneet
passiivi piffattaisiin ei piffattaisi passiivi olisi piffattu ei olisi piffattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä piffannen en piffanne minä lienen piffannut en liene piffannut
sinä piffannet et piffanne sinä lienet piffannut et liene piffannut
hän piffannee ei piffanne hän lienee piffannut ei liene piffannut
me piffannemme emme piffanne me lienemme piffanneet emme liene piffanneet
te
Te
piffannette
-"-
ette piffanne
-"-
te
Te
lienette piffanneet
lienette piffannut
ette liene piffanneet
ette liene piffannut
he piffannevat eivät piffanne he lienevät piffanneet eivät liene piffanneet
passiivi piffattaneen ei piffattane passiivi lienee piffattu ei liene piffattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä piffaa älä piffaa sinä
hän piffatkoon älköön piffatko hän olkoon piffannut älköön olko piffannut
me piffatkaamme älkäämme piffatko me
te
Te
piffatkaa
-"-
älkää piffatko
-"-
te
Te
he piffatkoot älkööt piffatko he olkoot piffanneet älkööt olko piffanneet
passiivi piffattakoon älköön piffattako passiivi olkoon piffattu älköön olko piffattu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. piffata preesens piffaava piffattava
pitkä 1. piffatakseen1 perfekti piffannut piffattu
2. inessiivi piffatessa2 piffattaessa agentti piffaama4
instruktiivi piffaten kielteinen agentti piffaamaton
3. inessiivi piffaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi piffaamasta
illatiivi piffaamaan
adessiivi piffaamalla
abessiivi piffaamatta
instruktiivi piffaaman piffattaman
4. nominatiivi piffaaminen
partitiivi piffaamista
5 piffaamaisillaan3