Liite:Verbitaivutus/suomi/pissata

Vartalot
vokaalivartalo pissaa-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo pissat-

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä pissaan en pissaa minä olen pissannut en ole pissannut
sinä pissaat et pissaa sinä olet pissannut et ole pissannut
hän pissaa ei pissaa hän on pissannut ei ole pissannut
me pissaamme emme pissaa me olemme pissanneet emme ole pissanneet
te
Te
pissaatte
-"-
ette pissaa
-"-
te
Te
olette pissanneet
olette pissannut
ette ole pissanneet
ette ole pissannut
he pissaavat eivät pissaa he ovat pissanneet eivät ole pissanneet
passiivi pissataan ei pissata passiivi on pissattu ei ole pissattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä pissasin en pissannut minä olin pissannut en ollut pissannut
sinä pissasit et pissannut sinä olit pissannut et ollut pissannut
hän pissasi ei pissannut hän oli pissannut ei ollut pissannut
me pissasimme emme pissanneet me olimme pissanneet emme olleet pissanneet
te
Te
pissasitte
-"-
ette pissanneet
ette pissannut
te
Te
olitte pissanneet
olitte pissannut
ette olleet pissanneet
ette olleet pissannut
he pissasivat eivät pissanneet he olivat pissanneet eivät olleet pissanneet
passiivi pissattiin ei pissattu passiivi oli pissattu ei ollut pissattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä pissaisin en pissaisi minä olisin pissannut en olisi pissannut
sinä pissaisit et pissaisi sinä olisit pissannut et olisi pissannut
hän pissaisi ei pissaisi hän olisi pissannut ei olisi pissannut
me pissaisimme emme pissaisi me olisimme pissanneet emme olisi pissanneet
te
Te
pissaisitte
-"-
ette pissaisi
-"-
te
Te
olisitte pissanneet
olisitte pissannut
ette olisi pissanneet
ette olisi pissannut
he pissaisivat eivät pissaisi he olisivat pissanneet eivät olisi pissanneet
passiivi pissattaisiin ei pissattaisi passiivi olisi pissattu ei olisi pissattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä pissannen en pissanne minä lienen pissannut en liene pissannut
sinä pissannet et pissanne sinä lienet pissannut et liene pissannut
hän pissannee ei pissanne hän lienee pissannut ei liene pissannut
me pissannemme emme pissanne me lienemme pissanneet emme liene pissanneet
te
Te
pissannette
-"-
ette pissanne
-"-
te
Te
lienette pissanneet
lienette pissannut
ette liene pissanneet
ette liene pissannut
he pissannevat eivät pissanne he lienevät pissanneet eivät liene pissanneet
passiivi pissattaneen ei pissattane passiivi lienee pissattu ei liene pissattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä pissaa älä pissaa sinä
hän pissatkoon älköön pissatko hän olkoon pissannut älköön olko pissannut
me pissatkaamme älkäämme pissatko me
te
Te
pissatkaa
-"-
älkää pissatko
-"-
te
Te
he pissatkoot älkööt pissatko he olkoot pissanneet älkööt olko pissanneet
passiivi pissattakoon älköön pissattako passiivi olkoon pissattu älköön olko pissattu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. pissata preesens pissaava pissattava
pitkä 1. pissatakseen1 perfekti pissannut pissattu
2. inessiivi pissatessa2 pissattaessa agentti pissaama4
instruktiivi pissaten kielteinen agentti pissaamaton
3. inessiivi pissaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi pissaamasta
illatiivi pissaamaan
adessiivi pissaamalla
abessiivi pissaamatta
instruktiivi pissaaman pissattaman
4. nominatiivi pissaaminen
partitiivi pissaamista
5 pissaamaisillaan3