Liite:Verbitaivutus/suomi/pongahtaa

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo pongahda-
vahva vokaalivartalo pongahta-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä pongahdan en pongahda minä olen pongahtanut en ole pongahtanut
sinä pongahdat et pongahda sinä olet pongahtanut et ole pongahtanut
hän pongahtaa ei pongahda hän on pongahtanut ei ole pongahtanut
me pongahdamme emme pongahda me olemme pongahtaneet emme ole pongahtaneet
te
Te
pongahdatte
-"-
ette pongahda
-"-
te
Te
olette pongahtaneet
olette pongahtanut
ette ole pongahtaneet
ette ole pongahtanut
he pongahtavat eivät pongahda he ovat pongahtaneet eivät ole pongahtaneet
passiivi pongahdetaan ei pongahdeta passiivi on pongahdettu ei ole pongahdettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä pongahdin en pongahtanut minä olin pongahtanut en ollut pongahtanut
sinä pongahdit et pongahtanut sinä olit pongahtanut et ollut pongahtanut
hän pongahti ei pongahtanut hän oli pongahtanut ei ollut pongahtanut
me pongahdimme emme pongahtaneet me olimme pongahtaneet emme olleet pongahtaneet
te
Te
pongahditte
-"-
ette pongahtaneet
ette pongahtanut
te
Te
olitte pongahtaneet
olitte pongahtanut
ette olleet pongahtaneet
ette olleet pongahtanut
he pongahtivat eivät pongahtaneet he olivat pongahtaneet eivät olleet pongahtaneet
passiivi pongahdettiin ei pongahdettu passiivi oli pongahdettu ei ollut pongahdettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä pongahtaisin en pongahtaisi minä olisin pongahtanut en olisi pongahtanut
sinä pongahtaisit et pongahtaisi sinä olisit pongahtanut et olisi pongahtanut
hän pongahtaisi ei pongahtaisi hän olisi pongahtanut ei olisi pongahtanut
me pongahtaisimme emme pongahtaisi me olisimme pongahtaneet emme olisi pongahtaneet
te
Te
pongahtaisitte
-"-
ette pongahtaisi
-"-
te
Te
olisitte pongahtaneet
olisitte pongahtanut
ette olisi pongahtaneet
ette olisi pongahtanut
he pongahtaisivat eivät pongahtaisi he olisivat pongahtaneet eivät olisi pongahtaneet
passiivi pongahdettaisiin ei pongahdettaisi passiivi olisi pongahdettu ei olisi pongahdettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä pongahtanen en pongahtane minä lienen pongahtanut en liene pongahtanut
sinä pongahtanet et pongahtane sinä lienet pongahtanut et liene pongahtanut
hän pongahtanee ei pongahtane hän lienee pongahtanut ei liene pongahtanut
me pongahtanemme emme pongahtane me lienemme pongahtaneet emme liene pongahtaneet
te
Te
pongahtanette
-"-
ette pongahtane
-"-
te
Te
lienette pongahtaneet
lienette pongahtanut
ette liene pongahtaneet
ette liene pongahtanut
he pongahtanevat eivät pongahtane he lienevät pongahtaneet eivät liene pongahtaneet
passiivi pongahdettaneen ei pongahdettane passiivi lienee pongahdettu ei liene pongahdettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä pongahda älä pongahda sinä
hän pongahtakoon älköön pongahtako hän olkoon pongahtanut älköön olko pongahtanut
me pongahtakaamme älkäämme pongahtako me
te
Te
pongahtakaa
-"-
älkää pongahtako
-"-
te
Te
he pongahtakoot älkööt pongahtako he olkoot pongahtaneet älkööt olko pongahtaneet
passiivi pongahdettakoon älköön pongahdettako passiivi olkoon pongahdettu älköön olko pongahdettu

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. pongahtaa preesens pongahtava pongahdettava
pitkä 1. pongahtaakseen1 perfekti pongahtanut pongahdettu
2. inessiivi pongahtaessa2 pongahdettaessa agentti pongahtama4
instruktiivi pongahtaen kielteinen agentti pongahtamaton
3. inessiivi pongahtamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi pongahtamasta
illatiivi pongahtamaan
adessiivi pongahtamalla
abessiivi pongahtamatta
instruktiivi pongahtaman pongahdettaman
4. pongahtaminen
5 pongahtamaisillaan3