Liite:Verbitaivutus/suomi/puuhailla

Vartalot
vokaalivartalo puuhaile-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo puuhail-

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä puuhailen en puuhaile minä olen puuhaillut en ole puuhaillut
sinä puuhailet et puuhaile sinä olet puuhaillut et ole puuhaillut
hän puuhailee ei puuhaile hän on puuhaillut ei ole puuhaillut
me puuhailemme emme puuhaile me olemme puuhailleet emme ole puuhailleet
te
Te
puuhailette
-"-
ette puuhaile
-"-
te
Te
olette puuhailleet
olette puuhaillut
ette ole puuhailleet
ette ole puuhaillut
he puuhailevat eivät puuhaile he ovat puuhailleet eivät ole puuhailleet
passiivi puuhaillaan ei puuhailla passiivi on puuhailtu ei ole puuhailtu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä puuhailin en puuhaillut minä olin puuhaillut en ollut puuhaillut
sinä puuhailit et puuhaillut sinä olit puuhaillut et ollut puuhaillut
hän puuhaili ei puuhaillut hän oli puuhaillut ei ollut puuhaillut
me puuhailimme emme puuhailleet me olimme puuhailleet emme olleet puuhailleet
te
Te
puuhailitte
-"-
ette puuhailleet
ette puuhaillut
te
Te
olitte puuhailleet
olitte puuhaillut
ette olleet puuhailleet
ette olleet puuhaillut
he puuhailivat eivät puuhailleet he olivat puuhailleet eivät olleet puuhailleet
passiivi puuhailtiin ei puuhailtu passiivi oli puuhailtu ei ollut puuhailtu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä puuhailisin en puuhailisi minä olisin puuhaillut en olisi puuhaillut
sinä puuhailisit et puuhailisi sinä olisit puuhaillut et olisi puuhaillut
hän puuhailisi ei puuhailisi hän olisi puuhaillut ei olisi puuhaillut
me puuhailisimme emme puuhailisi me olisimme puuhailleet emme olisi puuhailleet
te
Te
puuhailisitte
-"-
ette puuhailisi
-"-
te
Te
olisitte puuhailleet
olisitte puuhaillut
ette olisi puuhailleet
ette olisi puuhaillut
he puuhailisivat eivät puuhailisi he olisivat puuhailleet eivät olisi puuhailleet
passiivi puuhailtaisiin ei puuhailtaisi passiivi olisi puuhailtu ei olisi puuhailtu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä puuhaillen en puuhaille minä lienen puuhaillut en liene puuhaillut
sinä puuhaillet et puuhaille sinä lienet puuhaillut et liene puuhaillut
hän puuhaillee ei puuhaille hän lienee puuhaillut ei liene puuhaillut
me puuhaillemme emme puuhaille me lienemme puuhailleet emme liene puuhailleet
te
Te
puuhaillette
-"-
ette puuhaille
-"-
te
Te
lienette puuhailleet
lienette puuhaillut
ette liene puuhailleet
ette liene puuhaillut
he puuhaillevat eivät puuhaille he lienevät puuhailleet eivät liene puuhailleet
passiivi puuhailtaneen ei puuhailtane passiivi lienee puuhailtu ei liene puuhailtu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä puuhaile älä puuhaile sinä
hän puuhailkoon älköön puuhailko hän olkoon puuhaillut älköön olko puuhaillut
me puuhailkaamme älkäämme puuhailko me
te
Te
puuhailkaa
-"-
älkää puuhailko
-"-
te
Te
he puuhailkoot älkööt puuhailko he olkoot puuhailleet älkööt olko puuhailleet
passiivi puuhailtakoon älköön puuhailtako passiivi olkoon puuhailtu älköön olko puuhailtu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. puuhailla preesens puuhaileva puuhailtava
pitkä 1. puuhaillakseen1 perfekti puuhaillut puuhailtu
2. inessiivi puuhaillessa2 puuhailtaessa agentti puuhailema4
instruktiivi puuhaillen kielteinen agentti puuhailematon
3. inessiivi puuhailemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. isoisän rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi puuhailemasta
illatiivi puuhailemaan
adessiivi puuhailemalla
abessiivi puuhailematta
instruktiivi puuhaileman puuhailtaman
4. nominatiivi puuhaileminen
partitiivi puuhailemista
5 puuhailemaisillaan3